Vervolg aanpassing classificaties bufferstrokenkaart 2024


16 februari 2024

In deze ledenbrief informeert de Unie van Waterschappen de leden over de laatste ontwikkelingen omtrent de nieuwe bufferstrokenkaart van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Unie nodigt de leden uit voor de volgende digitale bijeenkomst hierover op dinsdag 27 februari, en vraagt ieder waterschap om een contactpersoon aan te stellen. Deze zorgt ervoor dat de via RVO verkregen feedback van agrariërs op de classificaties wordt verwerkt en de aangepaste classificaties op tijd worden aangeleverd bij RVO.

> Download pdf 1