Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022–2024> Download deze publicatie

Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid hebben in 2022 de Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024 ondertekend. Dit is een vervolg op de Green Deal Sportvisserij Loodvrij.

De samenwerkingsovereenkomst heeft hetzelfde doel als de Green Deal Sportvisserij Loodvrij, waar van 2018 t/m 2021 aan is gewerkt: een volledig loodvrije sportvisserij in 2027. De focus ligt hierbij op het voortzetten van de bewustwordingscampagne van de gevolgen van loodgebruik voor mens en milieu. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen op Europees niveau om het gebruik van vislood verder terug te dringen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn