Uw zoekresultaten voor: Natuurbeleid
Natuurbeleid

Gevonden in pagina's

…en ondernemers willen. De waterschappen zien veel kansen voor natuurbeleid in samenhang met hun kerntaken: droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat ook in samenhang met het Nationale en…


Anke van Houten

Gevonden in medewerkers

Anke Houten, van 06 – 2556 7348 ahouten@uvw.nl Beleidsadviseur water, energie en ruimte maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee 1…


Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen

Gevonden in publicaties

Onderdeel Soortbescherming. Bestendig beheer en onderhoud. Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 22 januari 2019 Na twee jaar van voorbereiding is de model gedragscode Flora- en…


Stikstof, natuur en waterschap

Gevonden in agenda

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek? Daarover vertellen deskundigen van de waterschappen en van Rijkswaterstaat en het ministerie van LNV tijdens deze webinar. Ook kunnen de deelnemers onderling…


Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen

Gevonden in publicaties

Goedgekeurd door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie op 6 februari 2012 Na twee jaar van voorbereiding is de model gedragscode Flora- en faunawet afgerond. De Minister van…


Dominique Blom

Gevonden in medewerkers

Dominique Blom 06 – 2050 5675 dblom@uvw.nl Beleidsadviseur waterbeleid maandag dinsdag donderdag vrijdag Nee…


Commissiedebat Natuur

Gevonden in inbreng

Op 10 februari heeft de Commissie LNV een Commissiedebat Natuur gepland. De waterschappen brengen graag een aantal punten onder de aandacht van de commissieleden. 20220204 53722 {“original_image”:”51389″,”cropped_image”:”51389″} 20220210 1…


Een Blauwgroen Netwerk voor de versterking van de biodiversiteit – 2021

Gevonden in publicaties

…aan biodiversiteit om te zetten in biodiversiteitsherstel. Waterschappen kunnen met de versterking van het Blauwgroene Netwerk een essentiële bijdrage leveren aan de realisatie van een effectief natuurbeleid. 20210601 50112 {“original_image”:”50113″,”cropped_image”:”50113″}…


Kennissessie Duurzame en natuurvriendelijke oevers

Gevonden in agenda

Hoe zorgen we samen, als beheerders van onze wateren en vaarwegen, voor duurzame, natuurlijkvriendelijke en daarmee toekomstbestendige oevers? Samen hebben we de verantwoordelijkheid om oevers aan te leggen en te…


Waterschappen steunen pleidooi Rli voor meer natuurherstel

Gevonden in nieuws

natuurbeleid tekort schiet en adviseert dat natuurherstel meer prioriteit zou moeten krijgen. De waterschappen sluiten zich bij dit advies aan, omdat zij voor een goede waterkwaliteit en een klimaatrobuust watersysteem…