Commissiedebat Water


Gepubliceerd: 24 mei 2022
Bijeenkomst: 7 juni 2022

> Download pdf

Op 7 juni vindt het jaarlijkse Commissiedebat Water van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat plaats. De waterschappen hebben hun hun zorgen over de waterkwaliteit bij de commissie onder de aandacht gebracht.

Een van de zorgen is dat het Nederlandse oppervlaktewater nog niet voldoet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Waterschappen hebben samen met andere overheden de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Maar ze kunnen dat niet alleen. Ook industrie, landbouw en bewoners moeten aan de slag. De rol van het rijk met landelijk beleid en wetgeving speelt daarbij een belangrijke rol.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn