Uw zoekresultaten voor: Recreatie
Droogte

Gevonden in pagina's

…gebruiksfuncties zoals landbouw, scheepvaart en recreatie. Watertekorten voorkomen Uiteraard proberen de waterschappen te voorkomen dat er een watertekort komt. Zo leggen ze bijvoorbeeld extra waterbuffers aan. Hier kan in natte…


Waterschapsverkiezingen

Gevonden in pagina's

…de waterschappen? Water speelt een belangrijke en unieke rol in ons land. Er spelen verschillende belangen op het gebied van waterveiligheid, natuur, recreatie, gezondheid, landbouw en ruimtelijke ordening. Door te…


Natuurvriendelijke legger

Gevonden in nieuws

…functies aanwezig zijn (natuur, landbouw, recreatie, stedelijk) per gebied de optimale leggerprofielen kunnen worden aangewezen. Daarnaast kunnen ecologen aangeven welke leggerprofielen gunstig zijn voor de ecologie en biodiversiteit op bepaalde…


Omgevingsvisie

Gevonden in standpunten

Water is onlosmakelijk verbonden aan grote opgaven als klimaatverandering, energietransitie en veiligheid. Ook is water belangrijk voor natuur en voor een aantrekkelijke en prettige omgeving, bijvoorbeeld voor recreatie. Daarnaast kan…


Water keren met natuur

Gevonden in nieuws

…zee. Het zo gecreëerde gebied zorgt voor bescherming tegen hoog water en heeft tegelijkertijd grote meerwaarde voor recreatie, toerisme, economie en natuur. Met de aanleg van het nieuwe strand en…


Waterschappen Ondertekenen Convenant ‘varen Doe Je Samen’

Gevonden in nieuws

Het convenant werd ondertekend door onder meer Waterrecreatie Nederland, het Watersportverbond, de Reddingsbrigade en de waterschappen. Goed zeemanschap Op de website van ‘Varen doe je Samen’ vinden waterrecreanten informatie waarmee…


Terugblik op de Uniecommissie Watersystemen van 7 februari

Gevonden in nieuws

…en te bespreken in de commissies. Aansluiting waterschappen bij Basisvisie Recreatie Toervaart Net De commissie steunt de bestuurlijke afspraken in de Basisvisie Recreatie Toervaart Net (BRTN). De commissie uit haar…


Waterschappen ondertekenen convenant ‘Varen doe je Samen’

Gevonden in nieuws

Het convenant werd ondertekend door onder meer Waterrecreatie Nederland, het Watersportverbond, de Reddingsbrigade en de waterschappen. Goed zeemanschap Op de website van ‘Varen doe je Samen’ vinden waterrecreanten informatie waarmee…