Digitaal vergaderen en besluitvormen


Gepubliceerd: 3 mei 2022

> Download pdf

De afgelopen 2 jaar was de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming van kracht. Dankzij die wet konden Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen ook in coronatijd digitaal vergaderen en besluiten nemen. De 3 koepels Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen dat deze tijdelijke wet permanent wordt.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn