Algemeen Overleg Verzamelonderwerpen LNV


Gepubliceerd: 4 februari 2021

> Download pdf

Op 4 februari staat een Algemeen overleg Verzamelonderwerpen LNV gepland. Een van de agendapunten
is gewasbeschermingsmiddelen. De waterschappen brengen graag een punt hierover onder de aandacht.
Daarnaast betreuren de waterschappen dat een aantal dossiers over mest controversieel zijn verklaard,
omdat hiermee de waterkwaliteit op achterstand komt te staan.

Op 24 november 2020 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan waardoor het weer is toegestaan om professioneel gewasbeschermingsmiddelen toe te passen op verhardingen en onverharde terreinen buiten de land- en tuinbouw.

Demissionair staatssecretaris Van Veldhoven geeft aan het gebrek in de wetgeving op korte termijn te willen herstellen zodat het gebruiksverbod op gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw weer van kracht wordt. De waterschappen steunen deze inzet en roepen de staatssecretaris op de wet op korte termijn te repareren. Als professionele gebruikers weer beginnen met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en onverharde terreinen buiten de land- en tuinbouw, zal de kwaliteit van het oppervlaktewater verslechteren. De waterschappen vinden dit een ongewenste situatie.

De staatssecretaris geeft aan dat de Raad van State is gevraagd om advies uit te brengen over het wetsvoorstel dat de wettelijke grondslag regelt. Niet alleen voor het professioneel verbod op het gebruik buiten de land- en tuinbouw maar ook voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren. Ook het laatste heeft steun van de waterschappen.

  • Kan de minister samen met de staatssecretaris van IenW zorgdragen voor een spoedig herstel van het gebruiksverbod?
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn