Duurzaam gebruik gewasbeschermingmiddelen


Gepubliceerd: 5 oktober 2022
Bijeenkomst: 5 oktober 2022

> Download pdf

Op 5 oktober 2022 staat een Commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen met de minister van LNV gepland. Op de agenda staat ook het EU-voorstel over de verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

De Unie van Waterschappen vraagt in deze inbreng of de minister zich kan inzetten om het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater tot nagenoeg nul in 2030, op te nemen in de Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn