Memo Deltares update MNLSO 2020

4 mei 2020


> Download deze publicatie

Deze memo bevat de jaarlijkse update van de meetresultaten, de toestand en de trends t/m 2020
van de concentraties N- en P-totaal op de meetlocaties van het Meetnet Nutriënten Landbouw
Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO). Een uitgebreide en gedetailleerde rapportage over het
meetnet verschijnt eens in de 4 jaar.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn