Gewasbeschermingsmiddelen

De waterschappen willen voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De waterschappen vinden dat de acties uit het Pakket van maatregelen emissiebeperking gewasbescherming open teelten zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd. Deze acties moeten ervoor zorgen dat er in 2027 geen overschrijdingen van de normen van de KRW meer voorkomen. En dat de land- en tuinbouw in Nederland in 2030 nagenoeg emissieloos is.

Waterschappen willen dat het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen rekening houdt met de waterkwaliteitsnormen uit de KRW. Ook mogen gewasbeschermingsmiddelen niet toegelaten worden als er geen goede en betaalbare analysemethode beschikbaar is die duidelijk maakt of aan de waterkwaliteitsnorm voor het oppervlaktewater wordt voldaan.

De waterschappen willen dat er een verbod komt op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particuliere gebruikers en dat het verbod op het gebruik door professionals buiten de landbouw zo snel mogelijk weer wordt ingesteld.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn