Uw zoekresultaten voor: Maatschappelijk verantwoord inkopen
Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Gevonden in pagina's

Wat is maatschappelijk verantwoord inkopen? Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken rekening wordt gehouden met het effect op mensen, het milieu en…


Circulair inkopen

Gevonden in pagina's

…is veel informatie over circulair inkopen te vinden. Wat doet de Unie van Waterschappen? Lees daarover meer op de themapagina Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Circulair inkopen is een belangrijk instrument in…


Inkoopbeleid en aanbesteding

Gevonden in pagina's

…Maar ook via initiatieven zoals het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en het manifest Duurzaam GWW 2030. Hiermee krijgen duurzaamheid en innovatie een vaste plek bij de inkoop van goederen, diensten…


Circulaire economie

Gevonden in pagina's

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Hieronder valt bijvoorbeeld Duurzaam GWW (Grond-, Weg-, en Waterbouw). Ook stimuleert de Unie duurzaam inkopen. De Unie probeert juridische belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen. De…


Henkjan van Meer

Gevonden in medewerkers

Henkjan Meer, van 06 – 2052 0624 hmeer@uvw.nl Beleidsadviseur Inkoop en aanbesteden maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee…


Infratech 2021

Gevonden in agenda

Tijdens Infratech 2021 gaan de waterschappen iedere dag van 11:30 – 12:00 in gesprek aan De Watertafel. Met Suzanne Blonk als talkshowhost en iedere dag andere tafelgasten ben je in…


Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

Gevonden in nieuws

…uit te brengen advies aan de minister van IenW. Manifest Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden en Inkopen 2021-2025 Het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025 heeft als doel inkopende organisaties bij…


Waterschappen bereiken energie- en klimaatambities 2020

Gevonden in nieuws

…nog 20,2%. In 2019 is dit percentage voor het eerst gestegen tot boven de 40%. Letten op duurzaamheid bij aanbesteden De waterschappen ondertekenden in 2016 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen