Uw zoekresultaten voor: Slibeindverwerking
Informatiebulletin slib

Gevonden in publicaties

…dan niet na voordrogen, leidend tot de oxidatie van het organisch materiaal. Technieken slibeindverwerking De wettelijke eis voor de verwerking van slib is dus uiteindelijk verbranding. Dit wordt direct gedaan…


Slibverwerking

Gevonden in pagina's

…Ook heeft de Unie een coördinerende rol gespeeld in het oplossen van het probleem van de slibeindverwerking in 2019 en het maken van het Robuust plan slibeindverwerking. Bij het zuiveren…


SO Integrale circulaire economie rapportage van PBL

Gevonden in inbreng

…belemmeren, bijvoorbeeld in de ontwikkeling naar een meer duurzame slibeindverwerking. Daarom vragen we van het demissionaire kabinet actie op de uitkomsten van de Taskforce Herijking Afvalstoffen. Er moet werk gemaakt…


Ontmoeting tussen waterschap en markt

Gevonden in agenda

Op 28 mei vond de ‘Online ontmoeting tussen waterschap en markt: samen bouwen aan een sterke waterketen’ plaats. Op deze pagina vind je een terugblik en naslagwerk. Plenair programma De…


Robuust plan slibeindverwerking genomineerd voor WOW-prijs 2021

Gevonden in nieuws

Het plan gaat over het incidentele tekort aan verwerkingscapaciteit om het zuiveringsslib uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verwerken. De 21 waterschappen, verschillende slibeindverwerkingsbedrijven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat…


Terugblik op de ledenvergadering van 11 december

Gevonden in nieuws

…bekostiging van het waterbeheer nog toekomstbestendiger te maken. Zie ook: Waterschappen unaniem voor aanpassing belastingstelsel Robuust plan slibeindverwerking Ook werd het ‘Robuust Plan Slibeindverwerking’ door de leden vastgesteld. Dit plan…


Waterschappen collectief aan de slag met slibeindverwerking

Gevonden in nieuws

…hebben. Slechts bij zeer grote calamiteiten doen we een beroep op de Rijksoverheid. Een robuust systeem van slibeindverwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we gezamenlijk oppakken: alle waterschappen doen mee….


Terugblik ledenvergadering 27 maart

Gevonden in nieuws

…reflectie vanuit de uitvoeringskracht van de waterschappen. In april 2020 levert de studiegroep een eerste rapport op. Dit rapport zal voor commentaar aan alle waterschappen worden gestuurd. Aanpak slibeindverwerking 2020-2025…