De watertafel: emissieloos bouwen in het HWBP, het kan!

Kennissessie
Datum: 14 januari 2021
Tijd: 11:30 - 12:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

De transitie naar een emissieloze bouwplaats kan alleen in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers worden opgepakt. De urgentie is hoog, want als we er niet snel in slagen om emissies tijdens de bouw te reduceren, kunnen bouwvergunningen in de toekomst niet afgegeven worden. Hoe gaan de waterschappen hiermee om? Tijdens De Watertafel worden diverse voorbeelden van emissieloos bouwen worden uitgelicht, in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). En we stellen onszelf de vraag: hoe kunnen we als opdrachtgever perspectief bieden aan de markt?

De watertafel terugkijken

14 januari 2021

E-zine duurzame dijken

Het e-zine Duurzame Dijken van het Hoogwaterbeschermingsprogramma staat vol met mooie ervaringen van projecten waarbij het gelukt is om op een duurzame manier bij te dragen aan de leefomgeving.

Lees het e-zine

Sterke lekdijk in magazine het waterschap

Nog zo’n mooi voorbeeld: project Sterke Lekdijk. De versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven is een ambitieus project. Wat de omvang betreft (zo’n 55 kilometer dijk) en omdat duurzame en innovatieve oplossingen het uitgangspunt zijn. Eén daarvan is emissieloos werken.

Lees het artikel

Filmpje sterke lekdijk

Tijdens De Watertafel zie je hoe hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden emissieloos werkt aan de versterking van de Lekdijk.

Andere afleveringen van de watertafel

Bekijk de andere afleveringen van De Watertafel

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn