Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) + Convenant

23 november 2021

Alle overheidspartijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) gaan zich samen nog meer inzetten om de doelen van het Brzo te realiseren en intensiever samen te werken. Waterschappen zijn een van deze betrokken overheidspartijen.> Download pdf