Eerste Kamer keurt nieuwe wet goed voor meer participatie bij waterschappen

5 juni 2024

Op dinsdag 4 juni heeft de Eerste Kamer een nieuwe wet goedgekeurd die zorgt voor meer inspraak van inwoners bij de waterschappen. De wet, die op 1 januari 2025 ingaat, maakt het voor inwoners mogelijk om mee te praten en te beslissen over het beleid van de waterschappen.

Nieuwe participatievordening

Waterschappen moeten nieuwe regels maken voor deze inspraak, die in een participatieverordening komen te staan. Deze nieuwe regels vervangen de oude inspraakregels. Waterschappen krijgen twee jaar de tijd om deze nieuwe participatieverordening op te stellen.

Mogelijkheid tot vragen overnemen taken

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is het zogenaamde uitdaagrecht. Dit recht geeft inwoners en maatschappelijke organisaties de kans om het waterschap te vragen een bepaalde taak over te nemen als ze denken dat ze dit beter en goedkoper kunnen doen. Ook deze regels komen in de participatieverordening te staan.

Doel van nieuwe wet

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat inwoners meer invloed krijgen op het werk van de waterschappen en dat taken mogelijk beter en efficiënter worden uitgevoerd. Nieuw ten opzichte van de huidige situatie is dat burgers straks ook betrokken moeten worden bij de evaluatie en uitvoering van het beleid.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn