Belastingstelsel waterschappen


9 februari 2024

Met deze brief informeert de Unie de leden over de recente ontwikkelingen rond het wetsvoorstel tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Dit wetsvoorstel zal de Tweede Kamer naar verwachting in maart behandelen. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, zal het wetsvoorstel worden doorgestuurd naar de Eerste Kamer en kan de wetswijziging op 1 januari 2026 van kracht worden.

In de bijlage (1) de ledenbrief, de procesbeschrijving van de inwerkingtredingsdatum (2), de beschrijving van het wetsvoorstel (3), het implementatieplan voor het wetsvoorstel (4) en de beschrijving van de uitvoeringsconsequenties (5).

> Download pdf 1
> Download pdf 2
> Download pdf 3
> Download pdf 4
> Download pdf 5