Vaststelling Wet versterking participatie decentraal niveau


25 juni 2024

Met deze brief informeert de Unie van Waterschappen de leden over de Wet versterking participatie op decentraal niveau, die de Eerste Kamer op 4 juni heeft aangenomen. De wet werd in 2022 al ingediend, waarover de Unie toen al een ledenbrief stuurde. Hierbij geeft de Unie een uiteenzetting van de wettelijke verplichtingen, zodat de leden kunnen nagaan of hun waterschap hieraan voldoet.

> Download pdf 1