Bouwstenen voor waterschappen in de regionale energiestrategie> Download deze publicatie

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we zo snel mogelijk afscheid nemen van fossiele energie. Nederland werkt mee aan de wereldwijde energietransitie, waarin we overstappen naar duurzame energie. In het Klimaatakkoord is een doelstelling opgenomen van een C02 reductie van minimaal 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

De waterschappen hebben hoge ambities als het gaat om het bijdragen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De waterschappen willen energieneutraal zijn in 2025. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de energietransitie in de regio via de Regionale Energiestrategieën (RES). Nederland is ingedeeld in 30 regio’s waar doelstellingen voor duurzame energie en warmte moeten worden geconcretiseerd. Er liggen bij de waterschappen veel kansen om duurzame energie te winnen. Waterschappen hebben verschillende assets en grond in eigendom. Zo is op zuiveringen – naast het produceren van biogas – vaak ruimte voor windturbines of zonnevelden. Naast het behalen van de eigen energiedoelstellingen, zijn er veel mogelijkheden om als waterschap bij te dragen aan de bredere maatschappelijke opgave. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van terreinen of vergunningen te verlenen voor bijvoorbeeld koude en warmte uit oppervlaktewater en afvalwater.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn