Het de-escalatie- en communicatiemodel

15 november 2017


> Download deze publicatie

Het de-escalatie- en communicatiemodel geeft invulling aan de benodigde communicatie bij projecten. Het is een praktische invulling van de samenwerking met behoud van ieders verantwoordelijkheid en autonomie. Toepassing van het model leidt tot beter verlopende bouwprojecten en een hogere tevredenheid onder burgers en andere stakeholders.

Het de-escalatie- en communicatiemodel in het kort

 • Levert een eenvoudige methode om slimmer met de communicatie om te gaan;
 • Ondersteunt bij de beheersing van risico’s;
 • Resulteert in minder faalkosten;
 • Resulteert in meer beheersing van het budget;
 • Resulteert in meer voortgang in het project;
 • Resulteert in een hogere tevredenheid van bestuurders, burgers en bedrijven;
 • Respecteert de belangen van partijen;
 • Verandert de contractuele positie niet;
 • Brengt minimale kosten met zich mee;
 • Wordt gedragen door diverse deelnemers in de branche;
 • Vindt zijn oorsprong in de marktvisie waterschappen.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn