Trends waterbouw tot 2025

1 november 2016


> Download deze publicatie

Maatschappelijke opgaven en uitdagingen voor waterschappen en marktpartijen

De waterschappen hebben enkele jaren geleden een traject ingezet naar een betere samenwerking met de markt. De basis hiervoor is vastgelegd in de marktvisie ‘De waterschappen als publieke opdrachtgever’ uit 2014. Deze is opgesteld met het oog op de grote opgaven op de waterdossiers in de komende jaren. Om deze te kunnen realiseren, is meer samenwerking met de marktpartijen nodig en een verdere professionalisering bij alle partijen op de waterbouwmarkt. De marktvisie uit 2014 heeft inmiddels geleid tot een sterke dialoog waarmee meer begrip voor wederzijdse belangen is ontstaan. Elementen van de marktvisie zijn al zichtbaar in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van waterveiligheid. De waterschappen willen dit jaar, in samenwerking met de verschillende stakeholders, komen tot vernieuwing van de marktvisie waarmee een volgende stap in de samenwerking op de waterbouwmarkt wordt gezet. In opdracht van de Unie van Waterschappen, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en het Programmabureaus HWBP heeft het EIB een analyse uitgevoerd van de trends en ontwikkelingen die de komende jaren van belang zijn op de waterbouwmarkt en die de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen bepalen. Doel van het onderzoek is kwantitatief inzicht te geven in de uitdagingen voor de verschillende partijen op de waterbouwmarkt en onderbouwt hiermee de verdere uitwerking van de nieuwe marktvisie.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn