Visiedocument duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt

22 december 2022

De werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) presenteert op 18 januari op de InfraTech het visiedocument ‘Duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt’. Daarin staat hoe het duurzaam uitvoeren van het waterschapswerk kan bijdragen aan circulariteit, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en biodiversiteitsherstel.

Het visiedocument beschrijft ook het belang van veilig werken, gezond zijn én blijven. Met als streven dat bouwactiviteiten zonder ongevallen worden uitgevoerd.

Marktpartijen en waterschappen werken samen

Er staan grote veranderingen op stapel. Die kunnen niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden. Maar van ervaringen uit het verleden hebben we geleerd dat we wel in staat zijn om deze grote opgaves, zoals de energietransitie, samen voor elkaar te krijgen. Vooral in de waterschapsmarkt. Want marktpartijen en waterschappen kunnen goed samenwerken als er transparantie is en de informatie wordt gedeeld. Zo worden krachten, kennis en energie vanuit verschillende organisaties gebundeld.

Werkgroep Samenwerking WaterschapsWerken

De waterschappen en marktpartijen in de waterschapsmarkt werken samen aan waterveiligheid en schoon en voldoende water in Nederland. Om deze samenwerking te versterken is in 2015 de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken opgericht. In het SWW werken de waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, CUMELA, Techniek Nederland en ENVAQUA samen aan verschillende thema’s.

Het visiedocument op InfraTech

SWW presenteert het visiedocument op 18 januari tijdens InfraTech 2023 op het Waterschapsplein in Ahoy Rotterdam.

> Visiedocument Duurzaamheid en veiligheid in de waterschapsmarkt

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn