1,8 miljard aan opdrachten in de Projectenkalender van de waterschappen

21 december 2022

Tijdens de InfraTech in januari 2023 presenteert de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) de derde editie van de Projectenkalender. Hierin staan 535 projecten met een gezamenlijke waarde van 1,8 miljard euro. Dit zijn de projecten die de 21 waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) nu verwachten voor de jaren 2023 en verder.

Voor de 21 waterschappen biedt de Projectenkalender inzicht in de mogelijke pieken van gelijksoortige projecten, omdat ze deze bijvoorbeeld gelijktijdig willen aanbesteden. Door dit inzicht en de onderlinge afstemming kunnen waterschappen voorkomen dat er pieken ontstaan waardoor aanbestedingen (mogelijk) kunnen mislukken.

Samenwerking tussen waterschappen en bedrijven

Het SWW is een samenwerkingsverband dat bestaat uit diverse waterschappen, de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en brancheverenigingen van bedrijven die werken in de waterschapswereld, zoals aannemers en ingenieursbureaus. In 2021 heeft het SWW de thema’s duurzaamheid en veiligheid als speerpunten benoemd. Doel hiervan is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van grote maatschappelijke opgaves. Denk aan de energietransitie en klimaataanpak. De marktpartijen willen daarin investeren als ze uitzicht hebben op passende projecten.

Projectenkalender als hulpmiddel

De Projectenkalender is daarbij een waardevol hulpmiddel om deze opgaves te realiseren. De Projectenkalender biedt marktpartijen meer zicht op de komende projecten van de waterschappen. Daarmee kunnen ze betere besluiten nemen over de benodigde investeringen in materieel, capaciteit en kennis. Ook kunnen ze hun bedrijfsvoering inrichten voor de komende projecten. De Projectenkalender is overigens niet compleet of absoluut. Hij maakt vooral inzichtelijk welke opgaven en welk volume de waterschappen de komende jaren in de markt denken te zetten.

Betere samenwerking

De Projectenkalender is dus bestemd voor de marktpartijen en de waterschappen. Hij draagt bij aan betere samenwerking in de waterschapsmarkt, zoals het SWW in 2016 heeft vastgelegd in de marktvisie De waterschapsmarkt van de toekomst.

Projectenplatform

Het SWW start in 2023 met de ontwikkeling van een projectenplatform. In deze online omgeving kunnen waterschappen hun projecten aanmelden, wijzigen en inzien. Ook vind je op het platform het totaaloverzicht van alle projecten in een actuele, gebruiksvriendelijke Projectenkalender.

De projectenkalender op InfraTech

Tijdens InfraTech 2023 is er op 18 januari een sessie over de Projectenkalender. Die vindt plaats op woensdagmiddag 18 januari om 13:00 uur op het Waterschapsplein in Ahoy Rotterdam.

> Rapport EIB Projectenkalender Waterschapsmarkt 2022-2024

> Projectenkalender 2022-2024 (Excel download)

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn