Aanpassing belastingstelsel

De urgente knelpunten in het stelsel van de waterschapsbelastingen moeten zo snel mogelijk worden opgelost.

Bootje gevouwen van een 100 euro biljet
Bootje gevouwen van een 100 euro biljet

Het voorstel dat de waterschappen eind 2020 hebben ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat moet daarom zo snel mogelijk in wetgeving worden verankerd. Dit zal leiden tot meer draagvlak voor de manier waarop de waterschappen belastingen heffen en tot goed uitlegbare tarieven.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn