Aanpassing belastingstelsel

De urgente knelpunten in het stelsel van de waterschapsbelastingen moeten zo snel mogelijk worden opgelost.

Bootje gevouwen van een 100 euro biljet
Bootje gevouwen van een 100 euro biljet

Het wetsvoorstel voor aanpassing van de meest urgente knelpunten van het belastingstelsel moet zo snel mogelijk door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd en in wetgeving worden verankerd. Dit zal leiden tot meer draagvlak voor de waterschapsbelastingen en tot goed uitlegbare tarieven.

Veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater zijn zo belangrijk dat altijd voldoende geld beschikbaar moet zijn voor het waterbeheer. Waterschappen heffen daarom eigen belastingen voor de kosten van hun werk. Momenteel bevat het belastingstelsel een aantal urgente knelpunten. Het wetsvoorstel moet deze knelpunten oplossen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn