Wat als Nederland doelen Kaderrichtlijn Water niet haalt?

30 juni 2021

Minister Cora van Nieuwenhuizen moet scenario’s gaan maken voor de gevolgen als Nederland de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet haalt. De Tweede Kamer nam hierover op 29 juni een motie van D66 en ChristenUnie aan.

boerderij met weiland en sloot in vogelvluchtperspectief
boerderij met weiland en sloot in vogelvluchtperspectief

De partijen willen een overzicht van alle bestuurlijke, juridische en financiële gevolgen voor de staat en de decentrale overheden.

Dagvaarding

Als Nederland in 2027 de doelen van de KRW niet haalt, wordt zij in gebreke gesteld door de Europese Commissie. Ook volgt er een dagvaarding voor de verslechtering van de waterkwaliteit en –kwantiteit. De Unie van Waterschappen maakt zich al langer zorgen over het niet halen van de doelen.

Paling

Ook werd een motie van de ChristenUnie over paling aangenomen. De partij wil dat er bij het onderhoud van sluizen en dammen rekening wordt gehouden met de doorlaatbaarheid van de paling. Aanleiding voor de motie is onderzoek waaruit blijkt dat bij vispassages 75 procent van de paling achterblijft.

Waterkwaliteitsmaatregelen

De Boeren Burger Beweging (BBB) vroeg in een motie om een doorberekening van verplichte waterkwaliteitsmaatregelen voor agrariërs. BBB diende deze motie in omdat boeren geen compensatie meer krijgen als een maatregel verplicht wordt gesteld. Deze motie werd verworpen door de Tweede Kamer.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn