Waterschappen: ga door met verandertraject Wet open overheid

13 maart 2023

Op 16 maart staat in de Tweede Kamer het Commissiedebat Wet open overheid (Woo) op de agenda. De Unie van Waterschappen, IPO en VNG geven de Kamerleden een aantal aandachtspunten mee.

Smartphone en laptop in beeld die door een vrouw wordt bediend.
Smartphone en laptop in beeld die door een vrouw wordt bediend.

Waterschappen, provincies en gemeenten werken samen met het Rijk aan een open en transparante overheid. Het verplicht en actief openbaar maken van informatie is een grote inspanning voor deze bestuursorganen. Zij passen informatiesystemen en bedrijfsprocessen aan en maken medewerkers bewust van het belang van openbaarmaking.

Ingezette verandertraject moet niet stagneren

Waterschappen, provincies en gemeenten hebben hun organisaties ingericht om te kunnen voldoen aan de Woo. Er is nu momentum en draagvlak voor het doorvoeren van veranderingen, deze moet benut worden. Het is belangrijk dat er duidelijkheid en een consistente koers is. Het ingezette verandertraject mag hierbij niet stagneren.

Samenwerking en standaardisatie

Informatie komt uit veel verschillende bronnen. Het doel is om deze toegankelijk te maken, zo makkelijk mogelijk. Daarom zijn er verschillende voorstellen voor zoekmachines en gestandaardiseerde metadata. Ook hier vinden de Unie, IPO en VNG het belangrijk dat er duidelijkheid en blijvende vooruitgang is.

>Lees de inbreng

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn