Waterschappen hebben vragen over versterking vergunningstelsel

5 september 2022

Op 13 september staat in de Tweede Kamer een Commissiedebat vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gepland. De waterschappen zijn benieuwd naar de planning van het Programma versterking VTH-stelsel.

Handhaver neemt watermonster
Handhaver neemt watermonster

Begin 2021 stelde de Commissie Van Aartsen vast dat het de omgevingsdiensten ontbreekt aan kennis en doorzettingsmacht. Om het VTH-stelsel te versterken heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een programma opgezet. Het is nu bijna anderhalf jaar na de uitkomsten van de Commissie Van Aartsen. De waterschappen zijn benieuwd naar de concrete afspraken en het tijdpad van dit programma.

Rol omgevingsdiensten

De waterschappen moeten de goede werking van de rioolwaterzuivering kunnen garanderen en het oppervlaktewater beschermen. Daarom is het belangrijk dat waterschappen niet verrast worden door een lozing van een gevaarlijke stof op de rioolwaterzuivering. Hierbij spelen de omgevingsdiensten een belangrijke rol. Zij actualiseren de watervergunningen voor indirecte lozingen en houden hier toezicht op. Het is belangrijk dat de omgevingsdiensten hiervoor voldoende tijd en geld krijgen.

Achterstand van indirecte lozingsvergunningen

Op dit moment is er nog steeds sprake van een grote achterstand bij de omgevingsdiensten bij het actualiseren van deze vergunningen. De waterschappen vragen zich af wanneer begonnen wordt met het wegwerken van deze achterstand bij alle omgevingsdiensten.

Lees de hele inbreng

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn