Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

16 april 2019

Dit pakket van maatregelen bevat de toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is gericht op weerbare planten en teeltsystemen.> Lees meer