Algemeen overleg Leefomgeving


Gepubliceerd: 11 februari 2021

> Download pdf

Op 11 februari staat een Algemeen overleg Leefomgeving met staatssecretaris Van Veldhoven gepland. De waterschappen vragen aandacht voor het volgende.

Op 24 november 2020 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan waardoor het weer is toegestaan om professioneel gewasbeschermingsmiddelen toe te passen op verhardingen en onverharde terreinen buiten de land- en tuinbouw.

De staatssecretaris geeft aan het gebrek in de wetgeving op korte termijn te willen herstellen zodat het gebruiksverbod op gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw weer van kracht wordt.
De waterschappen steunen deze inzet en roepen de staatssecretaris op de wet op korte termijn te repareren. Als professionele gebruikers weer beginnen met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en onverharde terreinen buiten de land- en tuinbouw, zal de kwaliteit van het oppervlaktewater verslechteren. De waterschappen vinden dit een ongewenste situatie.

De staatssecretaris geeft in haar brief aan dat de Raad van State al is gevraagd om advies uit te brengen over het wetsvoorstel. Dit wetvoorstel regelt de wettelijke grondslag. Niet alleen voor het professioneel verbod op het gebruik buiten de land- en tuinbouw maar ook voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren. Ook het laatste heeft steun van de waterschappen.

  • Kan de staatssecretaris de planning aangeven van het wetsvoorstel?

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn