Wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen voor advies naar Raad van State


13 april 2023

Deze ledenbrief informeren we u over het wetsvoorstel aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. In de ministerraad van 31 maart is besloten om het wetsvoorstel tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen voor advies richting de Raad van State te sturen. Na ontvangst en verwerking van het advies door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

> Download pdf 1
> Download pdf 2