Echt leren van elkaar vragen?

4 maart 2019


> Download deze publicatie

Platform WOW faciliteert: uitwisseling tussen waterschappen en marktpartijen

Platform Water Ontmoet Water (WOW) brengt opdrachtgevers en opdrachtnemers samen om professionals de gelegenheid te bieden om een dag (of desgewenst langer of korter) de andere kant van het aanbesteden of het uitvoeren van werken te beleven. Inmiddels zijn er ruim 1.200 van deze dagen georganiseerd.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn