Netcongestie

Voor waterschappen is het heel belangrijk om altijd voldoende elektriciteit te hebben voor hun wettelijke taken.

zonnepanelen
zonnepanelen
  • Geef waterschappen voorrang (*1) bij het toekennen van extra vermogen bij de elektriciteitsvoorziening, vanwege het grote maatschappelijke belang en de veiligheid.
  • Sluit de waterschappen bij calamiteiten zoals hoogwater uit van de verplichting de aansluit- en transportovereenkomst na te komen.
  • Laat netbeheerders in gesprek gaan met de waterschappen en de omgeving om deel van de oplossing te zijn.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn