Slotbijeenkomst WARES

Webinar
Datum: 25 november 2021
Tijd: 13:00 - 17:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

Tijdens de online slotbijeenkomst van het programma WARES (Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën) op 25 november gingen we in gesprek over de betekenis van waterbeheer voor de energietransitie in de volle breedte: van aquathermie tot waterstof en van duurzame opwek tot de rwzi als energiehub. Te gast was onder meer Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord en diverse bestuurders en onderzoekers.Lees het nieuwsbericht over de bijeenkomst

> Alle uitkomsten van het WARES-onderzoek

Bekijk de bijeenkomst

25 november 2021

Video’s

Rioolwater zuiveren kost veel energie, maar het levert ook veel energie op. Uit het zuiveringsslib wordt namelijk biogas gewonnen. In deze video leggen we meer over biogas uit.
Hoe werkt aquathermie in de praktijk?
Hoe waterschappen zon en wind gebruiken om energie neutraal te worden.
RWZI als smart energy hub.

Presentaties

> Praktijkcase Schatzoeken aquathermie – Hans Schouffour en Jeroen de Bruin – Waterschap Hollandse Delta en Waterprof

> Praktijkcase aquathermie Vredenburg – Onno van Gilst – Waterschap Rivierenland

> Praktijkcase aquathermie Oude Rijn – Katinka Schipper – Hoogheemraadschap Rijnland

> RWZI als energiehub – Michel Masseus – Waterschap Drents Overijsselse Delta

> Bevindingen project Rwzi als smart energy hub – Eric Arends – Pondera

> Aanbesteden schaarse rechten – Durk Groenveld en Jan Albert Timmerman – Woodwater en RenewabLaw

> Praktijkcase samenwerking met energiecoöperaties – Richard Moerman – Waterschap de Dommel

> Praktijkcase aquathermie Zuphen – Arianne de Vries en Nico Buskens – Rijkswaterstaat en Qirion

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn