Waterpoort: Toekomstbestendig (drink)waterbeheer

Bijeenkomst
Datum: 7 november 2022
Tijd: 16:30 - 18:00
Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
Organisatie: Unie van Waterschappen, Vewin

Nederland staat aan de vooravond van een algehele watertransitie. Met als doel een nieuw watersysteem dat duurzaam met water omgaat. Zo kunnen we (drink)water in de toekomst veiligstellen. Maar vraagt de klimaatverandering al eerder om een omslag in het (drinkwater)beheer? En in het licht van klimaatverandering, is droogte nog wel een crisis of het nieuwe normaal?  En wordt waterbeschikbaarheid het nieuwe stikstofdossier?


Kortom, het waterbeheer staat voor een hoop uitdagingen.
Tijdens de Waterpoort op maandag 7 november gaan wij tussen 17.00 en 18.00 uur met elkaar in debat over toekomstbestendig (drink)waterbeheer. We doen dit aan de hand van een panel dat met elkaar en met u in discussie gaat. Uiteraard is er ook ruimte voor netwerken en kunt u na afloop napraten met een hapje en een drankje.

Enkele sprekers in het panel zijn:
• Niko Wanders, hydroloog en droogte-expert Universiteit Utrecht
• Geeke Feiter, directeur Schade Verbond van Verzekeraars
• Jelle Hannema – voorzitter directie Vitens
• Rubert Konijn – Strategisch Business Manager Klimaat, KNMI

Aanmelden kan via evenementen@uvw.nl

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn