Webinar Platform WOW: Water en bodem sturend in de praktijk

Webinar
Datum: 18 oktober 2024
Tijd: 09:00 - 10:00
Locatie: Teams
Organisatie: Platform WOW

Het Platform WOW organiseert een reeks van webinars over wateronderwerpen gericht op beheerders bij decentrale overheden. De webinars zijn voor iedereen met interesse in waterbeheer en kosteloos te volgen via Teams.

> Bekijk hier het overzicht van de Waterreeks

Inhoud

Klimaatverandering leidt tot het steeds vaker voorkomen van extreem weer, met toenemende periodes van droogte en wateroverlast. We worden geconfronteerd met zeespiegelstijging, verzilting en bodemdaling. Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen is meer ruimte voor water nodig. Hierom is ervoor gekozen om water en bodem meer sturend te laten zijn.

Tijdens dit webinar gaan we in op de vraag hoe een ideale wereld eruit zou kunnen zien wanneer deze water en bodem sturend is. Daarnaast laten we enkele voorbeelden uit de praktijk zien.

Meer info over de invulling en de sprekers volgt nog. 

> Lees meer over de aflevering en ga naar aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn