Afwegingskader geïntegreerde contractvormen

2 oktober 2017


> Download deze publicatie

Klimaatverandering, technologische vooruitgang en burgerparticipatie zijn voorbeelden van maatschappelijke ontwikkelingen die veel invloed hebben op de manier van opereren in de waterschapsmarkt (= de sectoren waterbouw en watertechnologie). Daarnaast staat de komende jaren een aantal belangrijke opgaven op het gebied van waterbeheer op de agenda, zoals het waarborgen van waterveiligheid, het voorkomen van wateroverlast en het verduurzamen van het zuiveringsproces. Deze opgaven worden complexer en dynamischer. Bovendien vereisen ze een andere manier van samenwerken en een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Daarom is door de Unie van Waterschappen in samenwerking met het Deltaplan Waterveiligheid en verschillende brancheverenigingen een visiedocument opgesteld ‘De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing’. Hierin zijn drie bouwstenen benoemd: Maximale maatschappelijke waarde, De mens staat centraal en Een gezonde bouwkolom. Deze bouwstenen moeten bijdragen aan de benodigde vernieuwing van de waterschapsmarkt. De nadruk van het nieuwe visiedocument ligt op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Het is gericht op ‘het doen’ met als gezamenlijk doel als sector bij te dragen aan het zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland.

Hierbij kunnen geïntegreerde contracten goed worden ingezet, maar in de praktijk blijkt ook (bestuurlijke) behoefte aan ondersteuning bij het maken van de afweging. Met een afwegingskader kan in een vroege fase van de projectvoorbereiding worden gekeken naar de optimale contractvorm, door stap voor stap na te gaan welke ruimte aan de markt kan worden gegeven (via prikkels) om zo tot het beste resultaat te komen.

Tot nu toe zijn twee afwegingskaders gepubliceerd, één voor projecten van het Deltaplan Waterveiligheid en een voor afvalwaterzuiveringsinstallaties. Op basis van de opgedane ervaringen bij het maken en werken met deze twee kaders is er nu een derde afwegingskader; een afwegingskader voor alle projecten binnen de natte infrastructuur.

Namens de Unie van Waterschappen, Deltaplan Waterveiligheid en PIANOo

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn