Het verhaal van de circulaire waterschappen

24 juni 2021


> Download deze publicatie

Er gebeurt al veel bij de waterschappen op circulair gebied. Voor een groot deel is het echter nog experimenteel en onderzoekend. Enkele waterschappen hebben zelf doelen en ambities geformuleerd en deze vertaald naar beleid. Maar de meeste waterschappen zijn nog niet zover dat de circulaire manier van werken een normaal onderdeel is geworden van het reguliere werk.

Daarom heeft de Commissie Waterketen & Emissies (CWE) op 13 november 2020 opdracht gegeven voor de gefaseerde ontwikkeling van een strategie Circulaire Waterschappen. De eerste fase, de verkenning, is nu afgerond en heeft geleid tot dit ‘Verhaal van de circulaire Waterschappen’. Hierin zijn ontwikkellijnen voor de strategie beschreven en verduidelijkt aan de hand van voorbeelden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn