Waterinnovatieprijs 2023-2024 open voor inzendingen

26 juni 2023

Wie wint de Waterinnovatieprijs 2023-2024? Tot en met 5 november 2023 kunnen waterschappers, bedrijven, startups, kennis- en onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en andere innovatoren van jong en oud hun innovaties binnen vier categorieën indienen.

Aankondiging waterinnovatieprijs2023/24

Nieuw: briljante oplossingen van klein formaat

Dagelijks bedenken waterschappers allerlei slimme, technische of praktische oplossingen om het werk voor schoon, voldoende en veilig water nog efficiënter te doen. Als vanzelfsprekend worden deze uitvindingen toegepast in de praktijk, maar eigenlijk verdienen ze veel meer aandacht. Veel medewerkers bestempelen hun eigen ideeën niet snel als innovaties, want ‘oplossingen bedenken hoort toch gewoon bij het werk?’ Daarbij vergeten ze dat andere waterschappen ook kunnen leren en profiteren van hun waardevolle ideeën. Daarom is er dit jaar een nieuwe categorie toegevoegd aan de Waterinnovatieprijs: Lokale briljantjes.

Ken jij zo’n kleine, maar succesvolle uitvinding van een collega waarvan andere waterschappen ook kunnen profiteren? Of heb je zelf een oplossing bedacht om waterschapswerk of een ondersteunende dienst beter, goedkoper of sneller uit te voeren? Meld ze aan voor de waterinnovatieprijs!

Grotere, ingenieuze ideeën

Ook zijn we op zoek naar nieuwe oplossingen voor onze taken en wateropgaven voor goed waterbeheer. Binnen de categorieën Gezonde leefomgeving, De ‘dijken’ van de toekomst en Water en bodem sturend gaan we die verzamelen. Kijk op waterinnovatieprijs.nl voor een uitgebreide uitleg over de categorieën en hoe je kunt meedoen.

Inzenden via Winnovatie.nl

Via Winnovatie.nl worden de inzendingen voor de Waterinnovatieprijs verzameld. Dit online platform biedt waterschappen en drinkwaterbedrijven de mogelijkheid om hun innovaties en pilots te delen, waardoor ze op de hoogte blijven van elkaars werk en van elkaar kunnen leren. Hierdoor is Winnovatie.nl een geschikt platform om de innovatieve inzendingen voor de Waterinnovatieprijs in de schijnwerpers te zetten. Winnovatie.nl is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Waterschapshuis, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Unie van Waterschappen.

Waarom een innovatieprijs?

Door continu te innoveren worden de taken en opgaven voor voldoende, schoon en veilig water nog slimmer, beter en goedkoper opgelost. Op Winnovatie.nl, met de Waterinnovatieprijs en het Waterinnovatiefestival wisselen de 21 waterschappen innovaties, kennis en ervaringen uit. Met elkaar en met en de bedrijven waarmee ze samenwerken. Zo leren ze van elkaar!

De inschrijving voor de waterinnovatieprijs 2023-2024 is vanaf 26 juni geopend. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.

> Meer informatie Waterinnovatieprijs

> Inzenden innovaties

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn