Informatiemanagement

(Topografische) informatie is voor de uitvoering van waterschapstaken onmisbaar. De Unie van Waterschappen stimuleert een goede ontsluiting van deze informatie voor de waterschappen. Informatie van de waterschappen moet daarnaast gemakkelijk bereikbaar zijn voor particulieren en bedrijven.

De Unie van Waterschappen bevordert de beschikbaarheid en klantvriendelijkheid van informatie en zorgt er voor dat de informatieveiligheid van de waterschappen wordt vergroot.

Informatieveiligheid

De waterschappen hebben de verantwoordelijkheid om informatie betrouwbaar, beschikbaar en correct op te slaan, te beheren en te ontsluiten. Na diverse incidenten rondom informatiebeveiliging en de toenemende cybercrime heeft dit onderwerp ook bij de waterschappen steeds meer aandacht gekregen. Drie jaar lang heeft er een programma Informatieveiligheid bij de Unie van Waterschappen gelopen.

In deze periode hebben de waterschappen onder andere een Baseline informatiebeveiliging waterschappen 2013 (BIWA) opgesteld. Hierin staan maatregelen die algemeen voorkomende informatiebeveiligingsrisico’s bij de waterschappen afdekken.

Begin 2016 heeft de Unie het onderwerp informatieveiligheid overgedragen aan Het Waterschapshuis. Het Waterschapshuis biedt de waterschappen hulp bij het voldoen aan de vereisten van informatieveiligheid. Dit doen zij door kennisdeling, het ontwikkelen van gezamenlijke producten en de inrichting/doorontwikkeling van het Computer Emergency Response Team Watermanagement voor waterschappen en Rijkswaterstaat (CERT-WM).

> Rapport over de Nederlandse Cybersecurity Agenda: Nederland digitaal veilig


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur digitale overheid