Archiefbeheer

De digitalisering stelt waterschappen voor de uitdaging om informatie duurzaam te bewaren en toegankelijk te houden. Door de digitale informatierevolutie verandert de interactie tussen overheid, bedrijven en burgers in rap tempo. De toegang tot (en behoefte aan) digitale informatie groeit met de dag.

Dankzij archivering kunnen de waterschappen gebruikmaken van informatie die al bekend is, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Zo hoeven de gegevens niet opnieuw worden opgevraagd. En kan de informatie ook door derden worden hergebruikt.

De Unie van Waterschappen zet zich in voor duurzaam beheer van digitale informatie bij de waterschappen. De Unie werkt samen met de waterschappen in het kader van de Wet Open Overheid aan een meerjarenplan om de digitale archieven van de Waterschappen op orde te krijgen.

Verder draagt de Unie bij aan de modernisering van de Archiefwet. De Waterschappen voeren de wijzigingen op de Archiefwet uit. Binnen de Unie richt de themagroep Diwanet zich op de uitvoering van het meerjarenplan. Diwanet bestaat uit vertegenwoordigers van alle waterschappen met deskundigheid op het gebied van archivering en informatiebeheer.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur digitale overheid