Debat verkiezingsuitslag en verslag verkenner

11 december 2023

De Unie van Waterschappen leverde samen met VNG en IPO inbreng voor het debat over de verkiezingsuitslag op 13 december. De 3 partijen vragen aandacht voor de uitvoerbaarheid van plannen en verzoeken om vroegtijdig betrokken te worden bij de formatie.

Commissiedebat Milieuraad 12 oktober

5 oktober 2023

Op 12 oktober vindt het Commissiedebat over de Milieuraad op 16 oktober plaats in de Tweede Kamer. Op de agenda staan twee belangrijke richtlijnen: de richtlijn bodemgezondheid en de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater. De waterschappen geven graag een aantal aandachtpunten mee op beide EU-voorstellen.

Commissiedebat Mest 1 juni

30 mei 2023

Op 1 juni is het commissiedebat Mest gepland in de Tweede Kamer. De waterschappen brengen graag een aantal aandachtspunten onder de aandacht van de commissieleden.

Wijziging Waterwet

14 april 2023

Op 19 april levert de commissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer schriftelijke vragen aan op het voorstel voor wijziging van de Waterwet. Deze wijziging geeft verduidelijking van de juridische grondslag. De Raad van State heeft hier onlangs uitspraak over gedaan. De waterschappen steunen het wetsvoorstel.

Commissiedebat informatiebeveiliging 5 april

4 april 2023

Op 5 april vergadert de vaste Kamercommissie van Digitale Zaken met de staatssecretaris van Digitale Zaken over het onderwerp Informatiebeveiliging bij de overheid. De provincies, gemeenten en waterschappen geven graag enkele aandachtspunten mee.