Commissiedebat Mest 1 juni

30 mei 2023

Op 1 juni is het commissiedebat Mest gepland in de Tweede Kamer. De waterschappen brengen graag een aantal aandachtspunten onder de aandacht van de commissieleden.

Wijziging Waterwet

14 april 2023

Op 19 april levert de commissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer schriftelijke vragen aan op het voorstel voor wijziging van de Waterwet. Deze wijziging geeft verduidelijking van de juridische grondslag. De Raad van State heeft hier onlangs uitspraak over gedaan. De waterschappen steunen het wetsvoorstel.

Commissiedebat informatiebeveiliging 5 april

4 april 2023

Op 5 april vergadert de vaste Kamercommissie van Digitale Zaken met de staatssecretaris van Digitale Zaken over het onderwerp Informatiebeveiliging bij de overheid. De provincies, gemeenten en waterschappen geven graag enkele aandachtspunten mee.

Commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten

20 januari 2023

Op 2 februari is een commissiedebat gepland over PFAS en gezondheidseffecten. De waterschappen geven graag hun visie op PFAS.

De Unie van Waterschappen maakt zich zorgen over de aanwezigheid en verspreiding van PFAS
in het milieu. De enige manier om PFAS aan te pakken is aanpak aan de bron, dus bij de producent. Uiteindelijk moet het doel zijn: de uitstoot van PFAS naar nul. Daarom pleiten wij nadrukkelijk voor een Europees totaalverbod op PFAS. De waterschappen zetten in op een zo breed mogelijk verbod op PFAS toepassingen, dus zowel niet essentiële als zogenoemde essentiële toepassingen.