Commissiedebat Mest 1 juni

30 mei 2023

Op 1 juni is het commissiedebat Mest gepland in de Tweede Kamer. De waterschappen brengen graag een aantal aandachtspunten onder de aandacht van de commissieleden.

Wijziging Waterwet

14 april 2023

Op 19 april levert de commissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer schriftelijke vragen aan op het voorstel voor wijziging van de Waterwet. Deze wijziging geeft verduidelijking van de juridische grondslag. De Raad van State heeft hier onlangs uitspraak over gedaan. De waterschappen steunen het wetsvoorstel.

Commissiedebat informatiebeveiliging 5 april

4 april 2023

Op 5 april vergadert de vaste Kamercommissie van Digitale Zaken met de staatssecretaris van Digitale Zaken over het onderwerp Informatiebeveiliging bij de overheid. De provincies, gemeenten en waterschappen geven graag enkele aandachtspunten mee.