Waardevolle World Water Week voor de Blue Deal

31 augustus 2023

Van 20 t/m 24 augustus vertegenwoordigden Luzette Kroon en Emilie Sturm de Blue Deal tijdens de World Water Week in Stockholm. Daar namen ze deel aan sessies en spraken ze met onder andere de Islamic Development Bank over plannen voor investeringen. De week stond in het teken van het vervolg op de VN Waterconferentie in New York.

Luzette Kroon aan het woord tijdens panelgesprek World Water Week

Luzette Kroon aan het woord tijdens een panelgesprek over het vervolg op het VN-congres

Kroon is bestuurslid van de Unie van Waterschappen en in die rol portefeuillehouder Internationaal en voorzitter van de Blue Deal. Sturm is programmamanager van de Blue Deal. De Blue Deal is het gezamenlijke internationale programma van de 21 Nederlandse waterschappen.

> Meer over de Blue Deal

Waarom namen jullie deel aan de World Water Week?

Sturm: “De week in Stockholm stond in het teken van het vervolg op de Water Action Agenda die tijdens het VN-congres is vastgesteld. Hoe gaat het nu met de toezeggingen die toen zijn gedaan? Wij waren, in aanloop naar het VN-congres, als Blue Deal de eersten die een toezegging voor de Action Agenda hebben gedaan, namelijk een verdubbeling van het geld en de inzet voor de Blue Deal.”

“We waren dus ook in Stockholm om te vertellen wat wij in de afgelopen 8 maanden sinds onze toezegging hebben gedaan. Luzette Kroon heeft daar tijdens de sessie ‘UN 2023 Water Conference: From voluntary commitments to impact’ over verteld in een panel. Ze vertelde onder andere hoe wij binnen de Blue Deal nog meer hebben ingezet op van elkaar leren. Als partnerlanden onderling, maar ook hoe Nederland van onze partnerlanden kan leren. Dat leren hebben we bijvoorbeeld gefaciliteerd door in juni een groot Blue Deal-congres te organiseren in Amsterdam. Daar waren 14 partnerlanden bij aanwezig. Ook hebben we meer ingezet op het leren van elkaar via Communities of Practice op verschillende thema’s.”

In New York vroeg de Blue Deal om aandacht voor investeringen in beheer en onderhoud. Hebben jullie daar in Stockholm ook aandacht aan besteed?

Sturm: “In New York hebben we een eerste sessie georganiseerd om met financiers in gesprek te gaan over dit onderwerp. Dat leidde onder andere tot een verkenning met de Islamic Development Bank. Inmiddels zijn we zover dat we de intentie tot een samenwerking hebben, waarbij de Islamic Development Bank wil investeren in een pilot in 2 van onze partnerlanden: Burkina Faso en de Palestijnse Gebieden. In Stockholm hebben we één-op-één hierover verder gepraat.”

Hadden jullie nog andere doelen in Stockholm?

Sturm: “We hebben de nieuwe watergezant, Meike van Ginneken, ontmoet. Zij is de opvolger van Henk Ovink. Ik nam deel aan het panel van Wavemakers. Hierin ging het erover hoe je jongeren een grotere rol kunt geven bij het oplossen van waterproblemen. Van Ginneken kondigde toen de Gamechangers Challenge aan, die volgend jaar tijdens de Olympische Spelen in Parijs wordt gelanceerd. Dit wordt een challenge die jongeren uitdaagt om met oplossingen te komen voor belangrijke waterthema’s. Ik heb toegezegd dat wij een prijs beschikbaar zullen stellen, waarbij de winnaar een feasibility study mag doen om te kijken of we de oplossing echt kunnen toepassen in de praktijk van een van onze partnerschappen.”

Hoe kijk je terug op de Water Week?

“Persoonlijk ben ik eigenlijk helemaal geen fan van congressen, maar ik merkte dat het ons programma toch echt verder helpt. Dit congres creëert een momentum voor de watersector om een vervolg te geven aan de afspraken die gemaakt zijn tijdens het VN-congres. Het is een soort schop onder de kont.”

“En ik ben ontzettend geïnspireerd geraakt. Onder andere door wat we kunnen leren van inheemse volkeren, waar in een aantal sessies aandacht aan werd besteed. Als waterschappen zijn we al lang bezig met Nature-based solutions, ook binnen de Blue Deal. Inheemse mensen weten daar veel meer van dan wij, hun manier van leven is mét de natuur leven. Toch worden zij in het waterbeheer vaak over het hoofd gezien, terwijl zij misschien wel de sleutel tot succes in handen hebben.”

Blue Deal-congres 2023: samenwerken, kennis delen, inspireren

29 juni 2023

Van 12 tot en met 14 juni vond het eerste Blue Deal-congres plaats. Deelnemers uit 14 landen kwamen op bezoek in Amsterdam en wisselden kennis uit over gezamenlijke uitdagingen. “Het Nederlandse model is geen blueprint voor de rest van de wereld.” Bekijk de video en blik terug op het congres.Video-terugblik op het Blue Deal-congres

Het doel van het Blue Deal-congres? Elkaar leren kennen, zodat het in de toekomst nog makkelijker wordt om kennis uit te wisselen. Tussen Nederland en de Blue Deal-partnerlanden, maar ook tussen de partnerlanden onderling. Eén van de deelnemers: “Geld is niet de enige manier om iets voor elkaar te krijgen. Het draait om mensen die samenwerken om tot oplossingen te komen.”

Volledige programma

De dagen bestonden uit een volledig plenair programma op maandag, waarbij onder andere Peter Glas vertelde over het Nederlandse waterbeheer. Daarbij maakte hij wel een kanttekening: “Het Nederlandse model is geen blueprint voor de rest van de wereld.” Maar wellicht kan het model wel als inspiratie dienen. Ook was er een sessie over intercultureel samenwerken.

> Uitgebreide terugblik dag 1

Op dinsdag gingen de deelnemers in kleinere groepen uiteen en konden ze workshops volgen over Water pricing, Water safety management, Stakeholder participation, Urban waste water management, Nature-based solutions, en Smart monitoring.

> Uitgebreide terugblik dag 2

Op woensdag zagen de deelnemers het Nederlandse waterbeheer in de praktijk door een bezoek te brengen aan de Zandmotor, de Markermeerdijken of de Amsterdamse Waterleidingduinen. Op donderdag en vrijdag bezochten de partnerschappen afzonderlijk van elkaar de waterschappen waar zij mee samenwerken. Ook daar zagen ze meer van het Nederlandse waterbeheer in de praktijk.

> Uitgebreide terugblik dag 3

Blue Deal-congres dag 3: waterbeheer in de praktijk

15 juni 2023

Op 14 juni was het dag 3 van het Blue Deal-congres, de laatste dag van het gezamenlijke programma. Tijd om het Nederlandse waterbeheer in de praktijk te zien. De deelnemers konden daarom kiezen uit een excursie naar een van deze locaties: de Markermeerdijken, de Zandmotor of de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een terugblik.Amsterdamse Waterleidingduinen

“Bij het bouwen van steden zijn mensen altijd op zoek geweest naar hoe ze water konden aanvoeren,” vertelt de gids die de rondleiding door de Amsterdamse Waterleidingduinen doet. Hij geeft eerst een presentatie over hoe dat Nederlandse waterbeheer nou eigenlijk in elkaar zit. Vandaag gaat het niet zozeer over hoe de governance werkt – daar hebben de deelnemers maandag al meer over geleerd – maar over hoe Nederland sinds het ontstaan al bezig is met waterveiligheid én voldoende water. Een vrouw uit Kenia vraagt lachend: “Zijn jullie van plan om nog meer land te gaan droogleggen of vinden jullie het zo wel voldoende?”

Watermonitoring tijdens het bezoek aan de Amsterdamse Waterleidingduinen

Vragen over ons waterbeheer

De overige vragen laten duidelijk zien waar de landen zelf mee worstelen. Bijvoorbeeld de man uit Ethiopië die vraagt hoe Nederland afspraken maakt met de andere landen waar de rivieren doorheen lopen. Of de vrouw uit Kenia die vraagt wie er bepaalt hoe diep er geboord mag worden om grondwater op te pompen door bijvoorbeeld boeren en hoe dat dan werkt met regelgeving en handhaving. En een andere vraag uit het publiek: hoe voorkomen jullie vervuiling van het water?

Drinkwater

Hoewel de Amsterdamse Waterleidingduinen voornamelijk bestemd zijn voor drinkwater, kunnen de deelnemers er toch veel van leren voor hun werk. Bijvoorbeeld over zuivering met natuurlijke bronnen, zoals de duinen. Bovendien zijn in het buitenland drinkwater en ander waterbeheer niet altijd van elkaar gescheiden.

Een gids geeft uitleg over de Amsterdamse de Markermeerdijken

Markermeerdijken en Zandmotor

De andere groepen bezoeken 2 projecten die met waterveiligheid te maken hebben, de Markermeerdijken en de Zandmotor. Ook zij komen enthousiast terug van de locaties. In Ghana wordt momenteel ook gewerkt aan plannen om een eigen Zandmotor aan te leggen. De hele delegatie kiest er dan ook voor om aan deze excursie deel te nemen en meer te leren over het project en alvast met eigen ogen te zien hoe zo’n Zandmotor er uit komt te zien.

Het bezoek aan de Zandmotor van onder andere de Ghanese delegatie

Dagafsluiting

’s Avonds sluiten de deelnemers af met een diner en een optreden van de huisband van Waternet, waar uiteindelijk meerdere internationale gasten een stukje bij meespelen. En uiteraard, zoals dat hoort bij een internationaal feest, wordt er flink gedanst.

Op bezoek

De delegaties uit Argentinië, Burkina Faso, Colombia, eSwatini, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Kenia, Mozambique, Palestijnse gebieden, Peru, Roemenië, Vietnam en Zuid-Afrika gaan de laatste 2 dagen van het congres op bezoek bij één van de 21 partnerwaterschappen.

> Lees en bekijk het (foto)verslag van maandag 12 juni (dag 1)

> Lees en bekijk het (foto)verslag van dinsdag 13 juni (dag 2)

Blue Deal-congres dag 2: leren van elkaar

14 juni 2023

Op 13 juni vond de tweede dag van het Blue Deal-congres plaats. Deze dag stond in het teken van 6 workshops over onderwerpen die een grote rol spelen binnen de Blue Deal. Een terugblik op de tweede dag.De thema’s van de sessies waren: water pricing, water safety management, stakeholder participation, urban waste water management, nature-based solutions, en smart monitoring. Thema’s waar binnen de Blue Deal ook via Communities of Practice gedurende het jaar kennis wordt gedeeld. Vanuit alle partnerschappen kunnen deelnemers hieraan meedoen.

Water pricing

Takhona Dlamini uit eSwatini is een van de internationale gasten die een presentatie geeft tijdens de workshop Water pricing. Ze vertelt: “We leven in een regio met waterschaarste, waar ook veel water wordt gebuikt voor irrigatie. We zijn begonnen met het beprijzen van het gebruik van water. Dat brengt veel uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld bij de boeren. Vandaag deelden we tijdens een sessie onze ervaringen met andere landen. We hebben veel geleerd over verschillende manieren waarop andere landen waterprijzen hebben geregeld. In sommige landen betaal je bijvoorbeeld voor de hoeveelheid water die je gebruikt of heb je voor bepaalde activiteiten in een regio een vergunning nodig.” De sessie vond ze leerzaam en leuk: “We zijn allemaal onderdeel van de grote Blue Deal-familie.”

Spreker tijdens de sessie ‘Water pricing’

Water safety management

Tijdens deze sessie over waterveiligheid kwam juist níet het bouwen van dijken aan bod. Sterker nog, het bouwen van een dijk is “slechts de helft van het werk”, vindt Monique Zwiers van het Blue Deal programmabureau. “Tijdens het bouwen moet je al denken over hoe je het onderhoud gaat organiseren.”

En juist voor beheer en onderhoud is vaak geen budget. Ook grote financiers, zoals de investeringsbanken, investeren voornamelijk in de bouw van waterinfrastructuur in plaats van in onderhoud. Zwiers: “Daar is de Blue Deal nu ook mee bezig, om uit te zoeken hoe we dergelijke investeringen voor grote donoren aantrekkelijk maken.”

Stakeholderparticipatie

Bij de sessie stakeholderparticipatie bleek hoeveel overeenkomsten de partnerlanden met elkaar hebben. Ze hebben allemaal te maken met vergelijkbare belangengroepen, zoals gemeenschappen, boeren, vissers of bedrijven die gebruikmaken van het water. Ook worstelen de partnerlanden met vergelijkbare uitdagingen op het gebied van financiering en communicatie. De oplossing voor de problemen? Die zijn in deze korte sessies nog niet gevonden. “Maar,” zegt Marcel de Ruijter, partnerschapsmanager voor Roemenië, “Dit is slechts een start voor het delen van informatie met elkaar. Het is het begin van een proces.”

Waste water management

Tijdens deze sessie kwamen 2 tegenovergestelde manieren van waterzuivering aan bod: Zuid-Afrika met een traditionele aanpak en de Palestijnse gebieden die juist gebruikmaken van een high-tech, innovatieve aanpak. Beide vormen zijn goed, benadrukt Hans Schepman, van het partnerschap in Zuid-Afrika. “Het hangt echt af van de lokale context welke oplossing je kiest.” Daarnaast kwam tijdens deze sessie sterk naar voren hoe belangrijk natuurlijke oplossingen (nature-based solutions) zijn. Bijvoorbeeld door zuivering via wetlands.

Ook in deze sessie komt het gebrek aan financiering voor beheer en onderhoud weer aan bod. Wel zien de deelnemers allerlei mogelijkheden, zoals verdienmodellen voor bedrijven of door de vervuiler te laten betalen.

Hans Schepman tijdens de sessie ‘Waste water management’

Nature-based solutions

“Voor ieder probleem is een nature-based solution,” meent Jaap Bos, van het Blue Deal-partnerschap in Ghana. Zo heeft het buurland van Ghana, Burkina Faso, net als een hoop andere landen te maken met de woekerende waterhyacint. Tijdens de sessie gaat het erover hoe dit omgezet kan worden tot iets waar men geld mee kan verdienen. Zo gebruiken sommige landen het voor het produceren van biogas. Het Blue Deal-programma in Zuid-Afrika heeft een opleidingsprogramma voor vrouwen om gedroogde waterhyacint te gebruiken voor het maken van manden, die ze vervolgens weer verkopen. Burkina Faso en Zuid-Afrika hebben alvast een afspraak gemaakt om hier verder over te praten. “Zo blijkt maar weer hoe belangrijk kennisdeling is.”

Smart monitoring

Liesbeth Wilschut, van het programmabureau van de Blue Deal houdt tijdens de sessie smart monitoring haar mobiel omhoog. “We hebben tegenwoordig zoveel nieuwe mogelijkheden voor monitoring van het water. Participatieve monitoring wordt hierdoor veel makkelijker. En het is bovendien ook erg goedkoop.” Ze laat de deelnemers zelf ook even uitproberen hoe dat nou werkt, om zelf het water te monitoren. Met een speciaal staafje lopen de deelnemers naar de rivier de Amstel, waar de evenementenlocatie naast ligt. Ze steken het staafje kort in het water en plaatsen het vervolgens op een speciale kaart en met hun telefoon kunnen ze de gegevens aflezen. En het water in de Amstel? “Het nitraatgehalte is in ieder geval in orde. Je kunt hier gerust in zwemmen.”

Deelnemers monitoren het water uit de Amstel via hun telefoon

Wat staat er 14 juni op het programma?

Op 14 juni, de derde dag van het congres, gaan de deelnemers eropuit. Ze bezoeken dan een locatie waar ze het Nederlandse waterbeheer in de praktijk kunnen bekijken. Ze hebben daarbij keuze uit de Markermeerdijken, de Zandmotor of de Amsterdamse Waterleidingduinen.

> Lees en bekijk het (foto)verslag van maandag 12 juni (dag 1)

> Lees en bekijk het (fotoverslag van woensdag 14 juni (dag 3)

Blue Deal-congres dag 1: intercultureel samenwerken

13 juni 2023

Op 12 juni is het allereerste Blue Deal-congres gestart. Van 16 partnerschappen zijn internationale bezoekers aanwezig. “Dit congres is een prachtige manier om van elkaar te leren: leren door elkaar te ontmoeten.” Een terugblik op de eerste dag.Leren door ontmoeten

In de ochtend openen Luzette Kroon en Emilie Sturm onder leiding van dagvoorzitter Ikenna Azuike de dag. Kroon is bestuurslid van de Unie van Waterschappen en voorzitter van de stuurgroep Blue deal. Sturm is programmamanager van de Blue Deal. Kroon: “Dit congres is een prachtige manier om van elkaar te leren: leren door elkaar te ontmoeten.” Want dat is het doel van deze dagen samen: elkaar ontmoeten en op die manier een basis creëren om in de toekomst nog gemakkelijker kennis met elkaar uit te kunnen wisselen. Tussen Nederland en de partnerlanden, maar ook door de partnerlanden onderling.

Dagvoorzitter Azuike in gesprek met Emilie Sturm en Luzette Kroon

Druppel op de gloeiende plaat?

Het doel van de Blue Deal is om voor 20 miljoen mensen de toegang tot schoon, voldoende en veilig water te verbeteren. “Is dat niet een druppel op de gloeiende plaat?”, vraagt dagvoorzitter Azuike. “Ja,”, antwoordt Kroon, “Maar we zijn niet alleen. In onze partnerlanden gebeurt zoveel meer. En ook andere landen komen met verschillende programma’s. Bij de VN Waterconferentie in maart dit jaar zagen we dat er echt een beweging aan het ontstaan is. Westerse landen – voor een groot deel verantwoordelijk voor klimaatverandering – nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid.” De Blue Deal is daarbij een van de inspiratiebronnen, bleek ook bij de VN Waterconferentie.

> Meer over de waterschappen op de VN Waterconferentie

Deltacommissaris: Nederlands model is geen blueprint

Keynote spreker van de dag was Deltacommissaris Peter Glas. Hij gaf een presentatie over waterbeheer in Nederland. “Het Nederlandse model is geen blueprint, maar het kan wel als inspiratie dienen voor onze collega’s uit het buitenland.” Voor de buitenlandse delegaties is dit Nederlandse model zeker iets waar ze van willen leren. Ze stellen vragen en na afloop vragen meerdere mensen om de PowerPointpresentatie, om die later nog eens door te kunnen nemen of met collega’s te kunnen delen.

Deltacommissaris Peter Glas over waterbeheer in Nederland

‘From draining to retaining’

Glas gaat ook in op de uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft. Bijvoorbeeld dat Nederland steeds meer water moet vasthouden in plaats van afvoeren. Of in het Engels: “We go from draining to retaining.” En zo zijn er allerlei vlakken waarop Nederland van andere landen kan leren. “Wat kunnen wij van jullie leren op het gebied van waterbewustzijn en participatie?”, vraagt Glas dan ook aan de zaal. Een Zuid-Afrikaanse gast reageert: “Over het algemeen is het waterbewustzijn in ons gebied erg hoog. Maar we merken dat dat bij jongeren niet altijd het geval is. Daarom zijn we met een project begonnen: seedlings of hope. Samen met kinderen gaan we dan bijvoorbeeld afval rapen in de omgeving van een waterwerk. Langzaamaan beginnen we daar dan steeds meer te vertellen over hoe het waterbeheer werkt.”

Intercultureel samenwerken

De dag eindigde met een sessie ‘Collaboration accross cultures’. Want dat is tenslotte wat er in de Blue Deal gebeurt: samenwerken met allerlei landen en verschillende culturen. Dat betekent af en toe aanpassen aan elkaar. Is dat slecht? Sheriff Aligbeh, die samen met Esther Janssen namens Culture-Inc. de training verzorgt, vindt van niet. “Een kameleon past ook zijn kleuren aan de omgeving aan. Maar verandert zijn kern daardoor?”

Sheriff Aligbeh en Esther Janssen tijdens de sessie ‘Collaboration accros cultures’

Culturele kaart

Een vrouw uit Burkina Faso geeft een tip: “Wij hebben een soort culturele kaart gemaakt met een vergelijking tussen de Nederlanders en de Burkinezen. Dat maakt het leven voor ons, en voor hen, een stuk makkelijker. Omdat we nu weten hoe we het beste met elkaar kunnen communiceren.”

Wat staat er 13 juni op het programma?

Na een geslaagde dag op 12 juni staat er ook op 13 juni weer een hoop op het programma. Deze dag gaan de deelnemers uiteen in kleinere groepen om workshops te volgen. Met als onderwerpen: Water pricing, Water safety management, Stakeholder participation, Urban waste water management, Nature-based solutions, en Smart monitoring.

> Lees en bekijk het (foto)verslag van maandag 12 juni (dag 2)

> Lees en bekijk het (fotoverslag van woensdag 14 juni (dag 3)

Blue Deal congres: 16 buitenlandse delegaties bezoeken Nederland

12 juni 2023

Van 12 tot en met 16 juni vindt het eerste Blue Deal-congres in Amsterdam plaats. 14 landen nemen met 16 delegaties deel aan dit watercongres. Zij bezoeken Nederlandse waterprojecten in diverse provincies. Zo willen de Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat kennis uitwisselen binnen de internationale watersector.

Zuid-Afrika Blue Deal

Het ambitieuze doel van de Blue Deal

In 2030 20 miljoen mensen wereldwijd beschermen tegen water en tegelijkertijd toegang bieden tot voldoende en schoon water. Dat is het ambitieuze doel van de Blue Deal. Het internationale programma van de 21 Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het Blue Deal programma draagt bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals: werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. De Blue Deal is in 2018 begonnen. De tweede fase loopt van 2023 tot 2030.

Gevolgen klimaatverandering

Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en portefeuillehouder Internationaal vertelt: “De gevolgen van de klimaatverandering zijn groot. De afgelopen decennia is er steeds meer sprake van water gerelateerde rampen. Orkanen, hoosbuien en de stijgende zeespiegel leiden tot overstromingen. Droogte en watertekort ondermijnen miljoenen gezinnen in hun levensonderhoud. Ook maakt droogte sommige gebieden onleefbaar. Dat zorgt voor heel veel schade, onrust en bedreigt vrede en veiligheid. Dit wakkert migratie aan. Internationaal staat water daarom hoog op de beleidsagenda.”

Blue Deal is een én-én-programma

Er is een toenemende vraag naar kennis en expertise op het gebied van waterbeheer. “Die kunnen de waterschappen bieden. Maar met de Blue Deal willen de waterschappen niet alleen kennis brengen, maar ook ophalen”, benadrukt Kroon. “Het is een én-én-programma. Zo leren wij van de ervaringen met droogte in landen als Burkina Faso en Zuid-Afrika. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met stakeholders, maar ook de overschakeling naar gewassen waarvoor minder water nodig is. Dat is voor de hele watersector relevant.”

Eerste Blue Deal-Congres

Delegaties uit Argentinië, Burkina Faso, Colombia, eSwatini, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Kenia, Mozambique, Palestijnse gebieden, Peru, Roemenië, Vietnam en Zuid-Afrika bezoeken het eerste Blue Deal-congres. De internationale partners krijgen de mogelijkheid elkaar en de Nederlandse betrokkenen bij de Blue Deal te leren kennen. Ook organiseert het congres enkele excursies naar Nederlandse waterprojecten. Tot slot bezoeken de delegaties één van de 21 partner- waterschappen.

> Over de Blue Deal

Materieel waterschappen op weg naar waterramp Oekraïne

Na de verwoesting van de Kachovka- stuwdam in Oekraïne hebben de Europese Unie en het Rijk de 21 waterschappen en Reddingsbrigade Nederland gevraagd om materiële hulp te bieden. Afgelopen week hebben de waterschappen al het beschikbare materieel verzameld. Op maandag 12 juni is het eerste transport van 15 vrachtwagens naar Oekraïne vertrokken.

Materieel noodhulp dat op transport gaat naar Oekraine

Deze eerste vrachtwagens bevatten onder andere boten, pompen, reddingsboeien, reddingsvesten en waadpakken. Later in de week vertrekken meer colonnes met vrachtwagens uit Nederland naar het rampgebied.

Samenwerking voor noodhulp

Een grote logistieke operatie verzamelde al het materieel uit Nederland de afgelopen dagen in een depot in Vriezenveen, Overijssel. Vanaf deze locatie onder regie van het Rijk transporteren vrachtwagens het materiaal naar het getroffen gebied. Dit gebeurt onder regie van het Rijk. Watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen was namens de 21 Nederlandse waterschappen aanwezig bij het vertrek van het transport. “Als Nederlandse waterbeheerders dragen we graag een steentje bij aan de noodhulp voor deze grote humanitaire waterramp in Oekraïne. Dat doen we samen met de Nederlandse Reddingsbrigade. De afgelopen dagen is er een enorme logistieke operatie uitgevoerd. Het liefst wil je nog sneller handelen om mensen in nood zo snel mogelijk te helpen. Tegelijkertijd besef ik dat deze actie ontzettend snel van de grond is gekomen. Binnen een paar dagen is zwaar materieel uit heel Nederland verzameld en gaat het al op transport. Complimenten voor de mensen die hier de afgelopen dagen dag en nacht aan hebben gewerkt.”

Verwoeste Kachovka- stuwdam

Een 3 kilometer lange stuwdam in de Oekraïense rivier de Dnipro is verwoest. Hierdoor is een groot gebied onder water komen te staan. Tienduizenden mensen zijn of moeten worden geëvacueerd. Heel Europa organiseert noodhulp, waaronder Nederland.

Waterschappen sturen materieel naar Oekraïne

8 juni 2023

De waterschappen reageerden positief op een verzoek van de Europese Unie en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) om materiële hulp te bieden aan Oekraïne, dat getroffen is door de verwoesting van de Kachovka-stuwdam. Op korte termijn leveren de waterschappen boten, vlotten, reddingsboeien en pompen aan Oekraïne.Noodhulp

Het ministerie vroeg de hulp van de 21 waterschappen, die graag mee willen werken. BuZa organiseert en coördineert de noodhulp namens Nederland. Het aangeboden materieel speelt daarbij een belangrijke rol.

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “Als Nederlandse waterbeheerders dragen we een steentje bij aan de noodhulp voor deze grote ramp. Niet alleen op korte termijn met materieel, maar eventueel ook op lange termijn met onze (internationale) kennis en expertise op het gebied van waterbeheer. Die kan Dutch Water Authorities bieden samen met alle andere Nederlandse waterpartners.”

Verwoeste Kachovka- stuwdam

Een 3 kilometer lange stuwdam in de Oekraïense rivier de Dnipro is verwoest. Hierdoor is een groot gebied onder water komen te staan. Tienduizenden mensen zijn of moeten worden geëvacueerd. Heel Europa organiseert noodhulp, waaronder Nederland.

12 juni eerste Blue Deal-congres

1 juni 2023

De Nederlandse waterschappen krijgen binnenkort buitenlands bezoek. 16 internationale delegaties nemen van 12 t/m 16 juni deel aan het eerste Blue Deal-congres in Amsterdam. De eerste dagen verblijven ze in Amsterdam om vervolgens Nederlandse waterprojecten en waterschappen in heel het land te bezoeken.De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Al ruim 6 jaar wordt er met landen van over de hele wereld in partnerschappen samengewerkt en kennis uitgewisseld. Het doel: voor 20 miljoen mensen wereldwijd de toegang tot voldoende, schoon en veilig water verbeteren.

Bezoekers uit de hele wereld

Delegaties uit Argentinië, Burkina Faso, Colombia, eSwatini, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Kenia, Mozambique, Palestijnse gebieden, Peru, Roemenië, Vietnam, Zuid-Afrika bezoeken het eerste Blue Deal-congres. Deze internationale partners hebben5 dagen lang de mogelijkheid elkaar en de Nederlandse betrokkenen bij de Blue Deal te leren kennen.

Kennis uitwisselen

Vanwege klimaatverandering is sterk waterbeheer essentieel. Daarom staan de congresdagen in het teken van ontmoeten en kennis uitwisselen. Zodat de partnerlanden van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen samenwerken in de toekomst. Want vergelijkbare uitdagingen op het gebied van water doen zich wereldwijd voor. De Blue Deal wil via dit congres landen samenbrengen, zodat zij ook gezamenlijk naar oplossingen kunnen zoeken en gebruik kunnen maken van elkaars ervaring.

Wat gaat er gebeuren op het congres?

Op 12 juni maken de gasten kennis met het Nederlandse waterbeheer. Ook bespreken ze, samen met Nederlandse bestuurders, de waterproblemen die landen wereldwijd ondervinden. Op 13 juni gaan de deelnemers uiteen in sessies om in te gaan op specifieke onderwerpen, zoals nature-based solutions en stakeholderparticipatie. 14 juni staat in teken van kennis opzoeken in de praktijk. Er worden excursies georganiseerd naar locaties waar wateroplossingen zichtbaar zijn, zoals kunstmatig schiereiland de Zandmotor. Op 15 en 16 juni gaan de delegaties apart van elkaar het land in. Iedere delegatie bezoekt dan 1 van de 21 Nederlandse waterschappen.

Aanmelden voor het congres is niet meer mogelijk. Het congres is alleen te bezoeken door mensen die meewerken aan de Blue Deal.

>Bekijk de Blue Deal trailer op YouTube

VN Waterconferentie: waterschappen internationaal op de kaart

13 april 2023

Onlangs vond de waterconferentie van de Verenigde Naties (VN) plaats in New York. Ook de waterschappen waren daar, onder andere met bestuurder Luzette Kroon van de Unie van Waterschappen, aanwezig. Het lukte om Dutch Water Authorities (DWA), en specifiek de Blue Deal (het internationale uitvoeringsprogramma van de waterschappen), bij (potentiële) partners op de agenda te zetten. Het was de eerste conferentie van de VN op het gebied van water in bijna 50 jaar.Water is een eerste levensbehoefte

Kroon legt uit waarom de waterschappen, in de vorm van DWA, aanwezig waren bij de conferentie: “Dat de VN besloot om een grote conferentie over water te organiseren, terwijl dat helemaal geen verdragsonderwerp van de VN is, heeft grote betekenis. Deze conferentie was er echt op gericht meer (wereldwijde) actie op water te krijgen. Waterbeheerders spelen een cruciale rol bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030. En dan gaat het niet alleen om SDG6, dat specifiek op water is gericht. “Water is een eerste levensbehoefte. Het is nodig voor het welbevinden van mensen, veilig wonen, verkoeling bij hittestress, de industrie en de wereldvoedselproductie. Zonder waterbeheerders halen we de SDG’s niet.”

>Nieuwsbericht 20 maart: Dutch Water Authorities en Blue Deal aanwezig bij VN conferentie

Wereldwijd te veel, te weinig en te vies water

“De conferentie heeft nog weer eens benadrukt dat de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water, groter en urgenter worden”, vertelt Piebe Hoeksma, beleidsadviseur internationaal bij de Unie van Waterschappen/DWA. “Er is steeds vaker te veel, te weinig en te vies water op alle plekken in de wereld. Soms betreft het 1 van die 3, vaker is het een combinatie. Het gaat over onderwerpen die ook in Nederland spelen en waar we internationaal op moeten en kunnen samenwerken.”

Met een positief gevoel huiswaarts

De delegatie keerde met een positief gevoel terug naar Nederland. Hoeksma: “Tijdens de vele gesprekken hebben we onze visie op lokale samenwerking, beheer & onderhoud en governance uitgelegd. Dit sluit heel goed aan bij hoe er nu wereldwijd tegen de uitdagingen in het waterbeheer wordt aangekeken. We waren zichtbaar, onder andere via de Blue Deal. Bij een aantal voor ons cruciale partners staan we nu op het netvlies.”

Blue Deal

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het programma bestaat uit 17 langdurige partnerschappen in 15 landen. “Het congres is erop gericht dat we allemaal méér gaan doen aan water wereldwijd. Het is gelukt om de financiële bijdrage van de Blue Deal te verdubbelen als onderdeel van de Water Action Agenda van het congres. Dit is een belangrijke stap in het vergroten en versnellen van onze impact”, aldus programmamanager Emilie Sturm. Ze vervolgt: “Tijdens een door ons georganiseerde boottocht op de rivier de Hudson spraken we, met het Vrijheidsbeeld op de achtergrond, bijvoorbeeld met diverse financiële spelers om aandacht te vragen voor het belang van beheer en onderhoud. Naast de bouw van bijvoorbeeld een zuivering of dijk wordt beheer en onderhoud wel gefinancierd, maar meestal slechts voor een korte periode. De investeringen raken na die periode soms in verval omdat het beheer en onderhoud stopt. We hebben vervolgafspraken met 3 grote financiële instellingen die meer willen doen aan het investeren in beheer en onderhoud. Het is mooi dat we ze konden inspireren om op deze manier nog meer impact te maken met hun organisatie.”

Water Action Agenda

Kortom, de waterconferentie maakte duidelijk dat water wereldwijd hoog op de agenda staat en dat veel partijen lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal in beweging willen komen. Er zijn verhalen gedeeld, inspirerende mogelijkheden besproken en toezeggingen aan de Water Action Agenda gedaan.

>Meer informatie over de Water Action Agenda