Waterinnovatieprijs draagt bij aan bekendheid Energiedamwand

28 september 2023

Wie wint de Waterinnovatieprijs 2023/24? Tot en met 5 november kunnen waterschappers, bedrijven, startups, kennis- en onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en andere innovators van jong tot oud hun innovaties indienen. Wat de prijs de winnaars oplevert? De Energiedamwand is een systeem dat stalen damwanden transformeert tot duurzame bronnen van warmte en is winnaar van de Waterinnovatieprijs 2021. De Waterinnovatieprijs leverde een mooie bijdrage aan de bekendheid en doorontwikkeling van de Energiedamwand.

Winaar waterinnovatieprijs 2021 Energiedamwand

De Energiedamwand

Energiedamwand Nederland bv is de winnaar van de Waterinnovatieprijs 2021. Hun innovatie, de Energiedamwand, werd bekroond in de categorie ‘Klimaatneutraliteit’. De Energiedamwand is een systeem dat ervoor zorgt dat een dam transformeert in een duurzame bron van warmte die 50 tot 100 jaar meegaat. De prijs heeft voor meer aandacht gezorgd. De winnaar noemt het de eerste stap naar grotere naamsbekendheid. Maar dat is niet alles! er zijn ook een aantal projecten in uitvoering gegaan. Zo wordt toegelicht dat de Energiedamwanden een nieuwbouwproject van duurzame warmte zullen voorzien.

Gezond water, gezonde bodem

We nemen in de video een kijkje bij Energiedamwand Nederland. Dit bedrijf won met hun innovatie, de Energiedamwand, de Waterinnovatieprijs 2021 in de categorie ‘Klimaatneutraliteit’. Korneel de Jong vertelt dat de prijs voor meer aandacht heeft gezorgd. Hij noemt het de eerste stap naar grotere naamsbekendheid. Maar dat is niet alles. Daarnaast zijn een paar projecten in uitvoering gegaan. Patrick Stoelhorst legt uit dat de Energiedamwanden een nieuwbouwproject van duurzame warmte zullen voorzien.

Briljante oplossingen (van klein formaat)

Dagelijks bedenken waterschappers allerlei slimme, technische of praktische oplossingen om het werk voor schoon, voldoende en veilig water nog efficiënter te kunnen doen. Als vanzelfsprekend worden deze uitvindingen toegepast in de praktijk, maar eigenlijk verdienen ze veel meer aandacht. Ken jij zo’n kleine, maar succesvolle uitvinding van een collega waarvan andere waterschappen ook kunnen profiteren? Of heb je zelf een oplossing bedacht om waterschapswerk of een ondersteunende dienst beter, goedkoper of sneller uit te voeren? Meld ze aan voor de waterinnovatieprijs 2023/24! Ook zijn we op zoek naar nieuwe oplossingen voor onze taken en wateropgaven voor goed waterbeheer. Binnen de categorieën ‘gezonde leefomgeving’, ‘de dijken van de toekomst’ en ‘water en bodem sturend’ gaan we die verzamelen. Kijk op waterinnovatieprijs.nl of winnovatie.nl voor een uitgebreide uitleg over de 4 categorieën en hoe je kunt meedoen.

Waarom een innovatieprijs?

Door continu te innoveren worden de taken en opgaven voor voldoende, schoon en veilig water nog slimmer, beter en goedkoper opgelost. Op winnovatie.nl, met de Waterinnovatieprijs en het Waterinnovatiefestival wisselen de 21 waterschappen innovaties, kennis en ervaringen uit. Met elkaar en met en de bedrijven waarmee ze samenwerken. Zo leren ze van elkaar.

Inschrijvingen

De inschrijving voor de Waterinnovatieprijs 2023/24 is tot en met 5 november geopend. De prijs wordt op 1 februari 2024 uitgereikt op het Waterinnovatiefestival in Utrecht.

> Ga naar waterinnovatieprijs.nl
> Ga naar winnovatie.nl

Waterinnovatieprijs brengt medicijnrestenverwijderaar AdOx een stap verder

21 september 2023

Wie wint de Waterinnovatieprijs 2023-2024? Tot en met 5 november kunnen waterschappers, bedrijven, startups, kennis- en onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en andere innovators van jong tot oud hun innovaties indienen. Wat de prijs de winnaars oplevert? AdOx verwijdert medicijnresten uit water en is winnaar van de Waterinnovatieprijs 2021. De Waterinnovatieprijs leverde een mooie bijdrage aan de ontwikkeling van AdOx.

AdOx waterinnovatieprijswinnaar 2021

Gezond water, gezonde bodem

Jan Peter van der Hoek is de winnaar van de Waterinnovatieprijs 2021. Zijn innovatie, AdOx, werd bekroond in de categorie ‘Gezond water, gezonde bodem’. AdOx is een innovatieve technologie die medicijnresten uit water verwijdert. De prijs bleek een stimulans te zijn, waardoor het onderzoek van laboratorium naar pilot-plantonderzoek ging. Bovendien heeft de prijs het ’take-off’-project van AdOx mede mogelijk gemaakt, dat nu in volle gang is. Bekijk in de video hoe de Waterinnovatieprijs een bijdrage leverde aan de ontwikkeling van AdOx.

Briljante oplossingen (van klein formaat)

Dagelijks bedenken waterschappers allerlei slimme, technische of praktische oplossingen om het werk voor schoon, voldoende en veilig water nog efficiënter te doen. Als vanzelfsprekend worden deze uitvindingen toegepast in de praktijk, maar eigenlijk verdienen ze veel meer aandacht. Ken jij zo’n kleine, maar succesvolle uitvinding van een collega waarvan andere waterschappen ook kunnen profiteren? Of heb je zelf een oplossing bedacht om waterschapswerk of een ondersteunende dienst beter, goedkoper of sneller uit te voeren? Ook als je geen waterschapper bent maar jouw briljante idee de waterschappen wel kan helpen kun je jouw oplossing aandragen voor de waterinnovatieprijs 2023-2024! Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe oplossingen voor onze taken en wateropgaven voor goed waterbeheer. Binnen de categorieën ‘Gezonde leefomgeving’, ‘De dijken van de toekomst’ en ‘Water en bodem sturend’ gaan we die verzamelen. Kijk op waterinnovatieprijs.nl voor een uitgebreide uitleg over de 4 categorieën en hoe je kunt meedoen.

Waarom een innovatieprijs?

Door continu te innoveren worden de taken en opgaven voor voldoende, schoon en veilig water nog slimmer, beter en goedkoper opgelost. Op Winnovatie.nl, met de Waterinnovatieprijs en het Waterinnovatiefestival wisselen de 21 waterschappen innovaties, kennis en ervaringen uit. Met elkaar en met en de bedrijven waarmee ze samenwerken. Zo leren ze van elkaar!

De inschrijving voor de waterinnovatieprijs 2023-2024 is tot en met 5 november geopend. De prijs wordt op 1 februari uitgereikt op het Waterinnovatiefestival in Utrecht.

> Ga naar waterinnovatieprijs.nl

> Ga naar winnovatie.nl

Waterinnovatieprijs 2023-2024 open voor inzendingen

26 juni 2023

Wie wint de Waterinnovatieprijs 2023-2024? Tot en met 5 november 2023 kunnen waterschappers, bedrijven, startups, kennis- en onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en andere innovatoren van jong en oud hun innovaties binnen vier categorieën indienen.

Aankondiging waterinnovatieprijs2023/24

Nieuw: briljante oplossingen van klein formaat

Dagelijks bedenken waterschappers allerlei slimme, technische of praktische oplossingen om het werk voor schoon, voldoende en veilig water nog efficiënter te doen. Als vanzelfsprekend worden deze uitvindingen toegepast in de praktijk, maar eigenlijk verdienen ze veel meer aandacht. Veel medewerkers bestempelen hun eigen ideeën niet snel als innovaties, want ‘oplossingen bedenken hoort toch gewoon bij het werk?’ Daarbij vergeten ze dat andere waterschappen ook kunnen leren en profiteren van hun waardevolle ideeën. Daarom is er dit jaar een nieuwe categorie toegevoegd aan de Waterinnovatieprijs: Lokale briljantjes.

Ken jij zo’n kleine, maar succesvolle uitvinding van een collega waarvan andere waterschappen ook kunnen profiteren? Of heb je zelf een oplossing bedacht om waterschapswerk of een ondersteunende dienst beter, goedkoper of sneller uit te voeren? Meld ze aan voor de waterinnovatieprijs!

Grotere, ingenieuze ideeën

Ook zijn we op zoek naar nieuwe oplossingen voor onze taken en wateropgaven voor goed waterbeheer. Binnen de categorieën Gezonde leefomgeving, De ‘dijken’ van de toekomst en Water en bodem sturend gaan we die verzamelen. Kijk op waterinnovatieprijs.nl voor een uitgebreide uitleg over de categorieën en hoe je kunt meedoen.

Inzenden via Winnovatie.nl

Via Winnovatie.nl worden de inzendingen voor de Waterinnovatieprijs verzameld. Dit online platform biedt waterschappen en drinkwaterbedrijven de mogelijkheid om hun innovaties en pilots te delen, waardoor ze op de hoogte blijven van elkaars werk en van elkaar kunnen leren. Hierdoor is Winnovatie.nl een geschikt platform om de innovatieve inzendingen voor de Waterinnovatieprijs in de schijnwerpers te zetten. Winnovatie.nl is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Waterschapshuis, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Unie van Waterschappen.

Waarom een innovatieprijs?

Door continu te innoveren worden de taken en opgaven voor voldoende, schoon en veilig water nog slimmer, beter en goedkoper opgelost. Op Winnovatie.nl, met de Waterinnovatieprijs en het Waterinnovatiefestival wisselen de 21 waterschappen innovaties, kennis en ervaringen uit. Met elkaar en met en de bedrijven waarmee ze samenwerken. Zo leren ze van elkaar!

De inschrijving voor de waterinnovatieprijs 2023-2024 is vanaf 26 juni geopend. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.

> Meer informatie Waterinnovatieprijs

> Inzenden innovaties

Nieuwe editie van magazine Het Waterschap over innovatie

3 december 2021

Magazine Het Waterschap is op 2 december weer verschenen. Het thema van dit nummer is ‘Innovatie – klaar voor de toekomst’. Het blad is ook online te lezen.

Cover magazine het Waterschap

Het blad verscheen direct na de uitreiking van de Waterinnovatieprijs 2021. Natuurlijk staan alle winnaars al in het blad op een rijtje.

Duikerschot

Ook staat er een interview in met de winnaar van de Waterinnovatieprijs in de categorie Aanpassen aan weersextremen: het Kunststof Roterend Duikerschot, een innovatie van waterschap De Dommel.

Waterinnovatiefonds

Innovatie is hard nodig in de watersector. Bovendien biedt het mooie kansen voor de economie en werkgelegenheid. Daarom is het NWB Waterinnovatiefonds begin dit jaar gelanceerd. Dit fonds kan helpen om innovatie te versnellen. Fondsvoorzitter Stefan Kuks en directeur Lidwin van Velden van de Nederlandse Waterschapsbank vertellen erover.

Doe-het-zelfinnovatie

Verder een interview met dijkgraaf Geert-Jan ten Brink die aan doe-het-zelfinnovatie doet, een column van Annmieke Nijhof, juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs, en nog veel meer!

Lees magazine Het Waterschap online

Futurist Tessa Cramer: hoe word je vaardig in denken over de toekomst?

De toekomst is van ons allemaal. Ook de waterschappen denken na over de toekomst. En de toekomst brengt onzekerheid met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Daarover sprak futurist Tessa Cramer tijdens het online Waterinnovatiefestival 2021 dat als thema had ‘Het waterschap van de toekomst’. Volgens haar is de toekomst simpeler dan we denken.

Futurist Tessa Cramer op het Waterinnovatiefestival

Als mensen zijn we geneigd om een lineair toekomstbeeld aan te houden. We denken over de toekomst op basis van hoe het vandaag is. Cramer haalde als voorbeeld IBM-baas Thomas Watson aan, die in 1943 meende dat er in de wereld maar plaats zou zijn voor 5 computers. Daarom is volgens haar verbeeldingskracht belangrijk als we over de toekomst nadenken.

Tussenruimte nemen

Hoe word je vaardig in toekomstdenken? Om goed na te kunnen denken, hebben we volgens Cramer behoefte aan ’tussenruimte’. Daarin neem je de tijd om je oordeel uit te stellen, om nog even niet te weten hoe iets in elkaar zit. “Die ruimte zouden we vaker moeten nemen”, zei Cramer. “Deze tussenruimte inspireert tot nieuwe inzichten.”

Naar buiten kijken

Via een online enquête vroeg zij de online aanwezigen wat hun beste tip was om die tussenruimte te creëren. Er kwamen veel suggesties terug: wandelen, een college volgen in een ander vakgebied, naar buiten kijken of zelfs verstelwerk doen.

Rust en stilte

De tweede vraag die Cramer stelde was: welke mindset heb je nodig om over de toekomst na te denken? De wereld verandert zo snel, hoe kun je daarin meegaan? Stel eerst de vraag: moet je wel meedoen met die snelheid? Volgens haar is er meer rust en stilte nodig. Bijvoorbeeld door het nemen van een ’tech shabbat’: iedere week 1 dag offline. “En laten we, net als Eisenhower, onderscheid maken tussen belangrijke en urgente taken. Zet de ruis uit die je afleidt om na te denken over wat er echt toe doet.”

Geweldloze communicatie

Cramer bepleitte verder geweldloze communicatie in het denken over de toekomst. “Er wordt veel gepolariseerd, en dat drijft mensen uit elkaar. Wees benieuwd naar de ander. In onze Westerse wereld moeten we altijd meteen een mening klaar hebben. Maar stel je aannames gewoon eens uit.”

Samengevat

De 3 belangrijkste punten van haar betoog vatte Cramer als volgt samen:

 • Leer zien wat je aannames zijn. En probeer een lineair toekomstbeeld te voorkomen door uit je bubbel te stappen.
 • Stel jezelf continu de vraag wat ertoe doet en zoek manieren om er gestalte aan te geven.
 • Cultiveer het ongemak, stel de vragen die nodig zijn en doe dat zo compassievol mogelijk.

> Bekijk hier de hele rede van Tessa Cramer

Tessa Cramer (PhD) is lector Designing the future bij Fontys.

Winnaars Waterinnovatieprijs 2021 bekend

2 december 2021

Op 2 december zijn tijdens het Waterinnovatiefestival de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2021 bekendgemaakt. Een bont gezelschap aan innovatieve ideeën ging met de prijs naar huis: het roterende duikerschot, de AdOx-technologie om medicijnresten te zuiveren, De Energie Damwand en Big Brown Data. De publieksprijs was voor het project Superkritische vergassing.

Waterinnovatiefestival

Dit jaar werden de prijzen uitgereikt in categorieën die de grootste uitdagingen in de watersector centraal zetten: Aanpassen aan weersextremen, Gezond water en een gezonde bodem en Klimaatneutraliteit. Als vierde categorie werd het thema van het Waterinnovatiefestival toegevoegd: Het waterschap van de toekomst.

De winnaars van 2021

Er waren maar liefst 99 inzendingen. Die werden door een deskundige jury onder leiding van Annemieke Nijhof teruggebracht naar 12 genomineerden, drie per categorie. Op 2 december viel het beslissende oordeel. Dit zijn de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2021:

Het roterend kunststof duikerschot

In de categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’ won het roterende kunststof duikerschot. Dit instelbare, draaibare schot van waterschap De Dommel kan op een goedkope, duurzame en eenvoudige manier in duikers worden geplaatst. Daardoor kan water beter en langer worden vastgehouden in dit door droogte geteisterde stukje Noord-Brabant. De jury vindt de innovatie ingenieus, betekenisvol en ziet de opschalingsmogelijkheid.

AdOx, een manier om medicijnresten uit afvalwater te zuiveren

Met de vergrijzing zien we het medicijngebruik in Nederland toenemen. Daarmee komen er ook steeds meer medicijnresten in het water terecht met negatieve effecten voor de ecologie als gevolg. De TU Delft bedacht AdOx, een techniek waarmee zonder schadelijke effecten medicijnresten uit het afvalwater kunnen worden gezuiverd. Een vooruitstrevende technologie die concrete problemen bij onder meer het hoogheemraadschap van Delfland direct kan oplossen. De jury ziet deze innovatie als een belangrijke stap vooruit in de medicijnverwijdering en bekroont het idee met de Waterinnovatieprijs in de categorie ‘Gezond water en een gezonde bodem’.

De Energie Damwand

Met de Energie Damwand van Crux Engineering worden 2 vliegen in één klap geslagen. De damwand kan worden ingezet als waterkering én zorgt in combinatie met een warmtepomp voor de levering van thermische energie uit oppervlaktewater. Volgens de jury geeft de Energie Damwand een gezicht aan de grote potentie van warmte uit water. Ook prijst de jury de cross-sectorale benadering: de innovatie brengt twee werelden samen en wint daarom de Waterinnovatieprijs in de categorie ‘Klimaatneutraliteit’.

Big Brown Data

Niet iedereen gaat naar de teststraat, maar iedereen gaat wel naar de wc. Daarom bleek het rioolwater een hele goede indicatie te geven over de verspreiding van het coronavirus. Door dagelijks alle rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen te laten bemonsteren, hebben de 21 waterschappen samen met het RIVM en het ministerie van VWS met Big Brown Data gezorgd voor nauwkeurig inzicht in de verspreiding van het virus. Daarmee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de strijd tegen het virus. De jury heeft gezien dat deze innovatie Nederland internationaal op de kaart heeft gezet en prijst de snelheid waarin het dagelijks bemonsteren is gerealiseerd. De jury ziet enorme potentie in data uit rioolwater. Een terechte winnaar in de categorie ‘Waterschap van de toekomst’.

Publieksprijs

Met 20% van de stemmen sleepte de innovatie Superkritische vergassing van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Publieksprijs in de wacht. Met deze innovatie worden de reststromen die ontstaan in het zuiveringsproces op een rioolwaterzuiveringsinstallatie omgezet naar groen gas.

‘Innovaties zijn onmisbaar’

Juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs is Annemieke Nijhof, algemeen directeur van Deltares. “Zoals de recente jaren van droogte en de overstromingen in het stroomgebied van de Maas hebben laten zien, leidt klimaatverandering tot nieuwe uitdagingen in het waterbeheer en voor de toekomst van waterschappen”, zei ze bij de uitreiking van de prijzen. “Innovaties zijn onmisbaar om ons watermanagement te vernieuwen en te verbinden met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De Waterinnovatieprijs vormt daarmee een platform voor bestaande én nieuwe partijen, nieuwe allianties, nieuwe technologieën en concepten.”

De Waterinnovatieprijs

De Unie van Waterschappen organiseert om het jaar de Waterinnovatieprijs in samenwerking met de Nederlandse Waterschapsbank, het Waterschapshuis en STOWA. Vanwege de huidige coronasituatie vond de feestelijke uitreiking dit jaar online plaats.

Volledige terugblik van de uitreiking Waterinnovatieprijzen 2021

Waterschappen opgelet: inschrijvingen voor Circular Awards geopend

9 november 2021

Veel waterschappen zijn al volop bezig met de overgang naar een circulaire economie. Waterschappen met mooie circulaire projecten maken nu kans op de Circular Award Public. Inschrijven kan tot en met 10 december 2021.Waterschappen spelen een cruciale rol bij het realiseren van een circulaire economie. Kringlopen moeten namelijk vaak op lokaal of regionaal niveau gesloten worden. Bovendien zijn waterschappen koplopers op het gebied van het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

Impactvolle voorbeelden

Waterschappen kunnen daarom meedoen aan de Circular Awards 2022, een wedstrijd die door Versnellingshuis Nederland Circulair! wordt georganiseerd. Het doel is om elkaar te inspireren met impactvolle voorbeelden en circulaire koplopers op het schild te hijsen.
Tijdens de Circular Awards worden meerdere prijzen uitgereikt: voor bedrijven (Circular Award Business) en voor publieke partijen (Circular Award Public).

Circular Award Public

Voor de Circular Award Public komen alle circulaire projecten van gemeentes, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat in aanmerking. Dit kan variëren van een circulaire gebiedsontwikkeling tot een circulaire tender of een circulair ‘kunstwerk’. Inschrijven kan tot en met 10 december 2021 via de website van de Circular Awards. Daar is ook meer informatie te vinden over de criteria en procedure.

12 genomineerden in de race voor Waterinnovatieprijs 2021

4 november 2021

De jury van de Waterinnovatieprijs heeft op 4 november de genomineerden voor deze eervolle prijs bekendgemaakt. In 4 categorieën zijn er nu nog 12 innovaties in de race voor de prijzen. Die worden op 2 december uitgereikt op het Waterinnovatiefestival. Alle genomineerden maken daarbij ook kans op het winnen van de Publieksprijs.Dit jaar staan de grootste opgaven voor de waterbeheerders centraal in de categorieën: Aanpassen aan weersextremen, Gezond water en een gezonde bodem, Klimaatneutraliteit en Het waterschap van de toekomst. En dit zijn de genomineerden.

De tekst loopt door onder de video

Genomineerden categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’

 • Gekleurd zand bij monitoring grofzandbarrière (Waterschap Rivierenland en de Combinatie Van de Wetering e.a.)
 • De Heuvelstraat Silvolde (Waterschap Rijn en IJssel)
 • Het Roterende Kunststof Duikerschot (Waterschap De Dommel)

Genomineerden categorie ‘Gezond water en een gezonde bodem’

 • Waternavel als voer voor wormen (Waterschap Aa en Maas)
 • AdOx – Medicijnresten uit rioolwater verwijderen met zeolieten en ozon (TU Delft)
 • WaterQi – Het water stinkt niet meer en er zwemmen visjes (het hoogheemraadschap van Delfland, MHWaterzaken en WaterKwaliteitsImpuls B.V.)

Genomineerden categorie ‘Klimaatneutraliteit’

 • De Energie Damwand (CRUX Engineering B.V.)
 • Superkritisch vergassen: de missing link naar een duurzame samenleving (het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • RWZI H2essenpO2rt (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Genomineerden categorie ‘Het waterschap van de toekomst’

 • Vakmanschap op afstand (Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel)
 • De detectie van muskus- en beverratten via eDNA (UvA, Wetterskip Fryslân, het hoogheemraadschap de Stichtse Rijlanden)
 • Big Brown Data: De Nationale Rioolwater Monitor (Operationeel Team Rioolwatersurveillance met o.a. ministerie van VWS, RIVM en Unie van Waterschappen.)

Winnaars bekend op Waterinnovatiefestival

De winnaars worden op 2 december 2021 bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking op het Waterinnovatiefestival. Het Waterinnovatiefestival vindt dit jaar plaats in De Fabrique in Utrecht. Het thema is ‘Het waterschap van de toekomst’.

Waterinnovatieprijs en Waterinnovatiefestival

De Unie van Waterschappen organiseert samen met de Nederlandse Waterschapsbank de Waterinnovatieprijs om innovatieve projecten op het gebied van waterbeheer in het zonnetje te zetten. Het Waterinnovatiefestival wordt georganiseerd door de Unie van Waterschappen samen met de Nederlandse Waterschapsbank, Het Waterschapshuis en STOWA.

Waterinnovatieprijs.nl

99 inzendingen voor Waterinnovatieprijs

4 oktober 2021

Maar liefst 99 innovaties zijn dit jaar in de race voor de Waterinnovatieprijs 2021. Inzenden kon tot 30 september. Momenteel buigt de jury zich over de ingezonden innovaties. De winnaars worden op 2 december bekend gemaakt op het Waterinnovatiefestival.Van een zuiverende kas en een waterwasser tegen blauwalg tot damwanden op aquathermie en elektrisch baggeren. Alle 99 ingezonden innovaties zijn te zien op Winnovatie.nl/waterinnovatieprijs. De inzendingen zijn gedaan in 4 categorieën: ‘Aanpassen aan weersextremen’, ‘Klimaatneutraliteit’, ‘Gezond water en een gezonde bodem’ en ‘Waterschap van de toekomst’.

Jury in beraad

De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van Annemieke Nijhof, algemeen directeur van onderzoeksinstituut Deltares. De jury kiest uit de inzendingen 3 genomineerden per categorie. Vanaf november is de Publieksprijs geopend en kan er worden gestemd op de genomineerden van de Waterinnovatieprijs.

Winnaars bekend op Waterinnovatiefestival

De winnaars worden op 2 december bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking op het Waterinnovatiefestival. Dit festival vindt dit jaar plaats in De Fabrique in Utrecht. Het thema is ‘Het waterschap van de toekomst’. De Unie van Waterschappen organiseert het festival samen met de Nederlandse Waterschapsbank, het Waterschapshuis en STOWA.

Annemieke Nijhof nieuwe juryvoorzitter Waterinnovatieprijs

2 september 2021

De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2021 worden dit jaar door een deskundige jury onder voorzitterschap van Annemieke Nijhof beoordeeld op hun vernieuwende, duurzame en baanbrekende karakter.Nijhof is algemeen directeur van Deltares. Ze neemt na een afwezigheid van 3 jaar het stokje over van Lidewijde Ongering, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

4 CATEGORIEËN

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken om het jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen. Dit jaar worden er prijzen toegekend in de categorieën: aanpassen aan weersextremen, klimaatneutraliteit, gezond water en een gezonde bodem, en het waterschap van de toekomst.

VAKJURY MET WATERPROMINENTEN

De vakjury die de innovaties beoordeelt, bestaat verder uit Merle de Kreuk (hoogleraar Waterkwaliteit aan de TU Delft), Katja Portegies (directeur Veiligheid bij Rijkswaterstaat), Lidwin van Velden (de Nederlandse Waterschapsbank), Gilles Erkens (bodemspecialist bij Deltares), Jan Jonker (emeritus hoogleraar Duurzaam Ondernemen, Radboud Universiteit Nijmegen) en Katheleen Poels (directeur Water bij Royal HaskoningDHV).

BLIK OP DE TOEKOMST

Annemieke Nijhof: “Ik kijk er enorm naar uit om weer als juryvoorzitter bij te dragen aan de Waterinnovatieprijs. De thema’s voor dit jaar zijn van groot belang. Zoals de recente jaren van droogte en de overstromingen in het stroomgebied van de Maas hebben laten zien leidt klimaatverandering tot nieuwe uitdagingen in het waterbeheer en voor de toekomst van waterschappen. Innovaties zijn onmisbaar om ons watermanagement te vernieuwen en te verbinden met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De waterinnovatieprijs vormt daarmee een platform voor bestaande én nieuwe partijen, nieuwe allianties, nieuwe technologieën en concepten.”

Nijhof is in haar rol als juryvoorzitter neutraal en onthoudt zich van stemming als er innovaties worden beoordeeld waar Deltares bij is betrokken. En dat geldt natuurlijk voor de hele jury.

DOE MEE MET DE WATERINNOVATIEPRIJS

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank nodigen bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en particulieren uit om innovatieve waterprojecten vanaf september in te sturen via waterinnovatieprijs.nl.

WATERINNOVATIEFESTIVAL

De Waterinnovatieprijs wordt tijdens het Waterinnovatiefestival op 2 december uitgereikt door de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank in De Fabrique in Utrecht. Het thema is dit jaar ‘Het waterschap van de toekomst’. De Unie van Waterschappen organiseert dit festival samen met de Nederlandse Waterschapsbank, Het Waterschapshuis en STOWA. Noteer het vast in de agenda!

Op de foto: de winnaars van de vorige editie van de Waterinnovatieprijs, in 2019