Fien Snelting geïnstalleerd als nieuwe landelijke jeugddijkgraaf

20 december 2022

Fien Snelting (17) is op 20 december door dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel geïnstalleerd als de nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland. Fien neemt het stokje over van Julia Goets.Voor de installatie was Fien al te zien in haar rol als jeugddijkgraaf in een video vertoond op het Deltacongres. Fien sluit deze video af met een duidelijke boodschap: iedereen moet in actie komen.

In actie voor het klimaat

Zelf zet Fien zich ook al langere tijd in voor het klimaat, onder andere door zoveel mogelijk de fiets te pakken, vooral tweedehands kleding te kopen en zelfs een zwerfvuilactie in haar buurt te organiseren. Met dat laatste trok ze de aandacht van het waterschap. “Mijn zwerfvuilactie viel op bij waterschap Rijn en IJssel en zo werd ik in 2021 jeugdbestuurder. Ik wist toen eigenlijk nog niets van de waterschappen. Nu weet ik dat zij een grote en belangrijke rol spelen voor water en klimaat. Ik wil daar graag aan bijdragen.”

Jeugdwaterschap

De jeugddijkgraaf is voorzitter van het nationale jeugdwaterschapsbestuur. Dit zijn jongeren tussen de 14 en 18 jaar. De leden van het Jeugdwaterschap vertegenwoordigen de 21 waterschappen. Het belangrijkste doel van het Jeugdwaterschap is om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken.

Lessen op scholen

Het komende jaar wil Fien onder andere een speciale les voor op scholen maken, die andere jeugdbestuurders dan ook kunnen gebruiken. “Ik wil jongeren bewust maken van onder meer de klimaatveranderingen en ze stimuleren om daar zelf ook wat aan te doen. Ook wil ik jonge mensen een stem geven, zodat er meer en beter naar ons geluisterd wordt.”

Instagram

De Unie van Waterschappen wenst Fien veel succes komend jaar! Volg het Instagramaccount van het Jeugdwaterschap om op de hoogte te blijven.

Eerste optreden landelijke jeugddijkgraaf op Deltacongres

11 november 2022

De Deltacommissaris organiseert elk jaar het nationaal Deltacongres voor iedereen die professioneel betrokken is bij (de uitvoering van) het nationaal Deltaprogramma. Op 10 november vond het dertiende nationaal Deltacongres plaats in Haarlem. Een bijzondere rol was weggelegd voor Fien Snelting, de nieuwe landelijke jeugddijkgraaf.Fien (17) wordt op dinsdag 20 december 2022 officieel geïnstalleerd als jeugddijkgraaf. Toch was Fien in haar rol als jeugddijkgraaf al te zien in een video op het Deltacongres. In de video heeft Fien het met andere jongeren over klimaatverandering en kijken ze naar wat er gedaan wordt tegen onder andere zeespiegelstijging en extreem weer.

Jongeren bewust maken

De video wordt door Fien afgesloten met een duidelijke boodschap: iedereen moet in actie komen. Voor Fien is het dan ook heel duidelijk hoe belangrijk en ingrijpend klimaatverandering is. Dit wil ze als jeugddijkgraaf ook aan andere jongeren meegeven. “Ik wil ze bewust maken van onder meer de klimaatverandering en stimuleren om daar zelf ook wat aan te doen. Ook wil ik jonge mensen een stem geven, zodat er meer en beter naar ons geluisterd wordt.”

Jeugdwaterschapsbestuur

Als jeugddijkgraaf is Fien voorzitter van het nationale jeugdwaterschapsbestuur. Dit zijn jongeren tussen de 14 en 18 jaar. De leden van het Jeugdwaterschap vertegenwoordigen de 21 waterschappen. Het belangrijkste doel van het Jeugdwaterschap is om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken.

Waterschappen goed vertegenwoordigd

Niet alleen Fien vertegenwoordigde de waterschappen op het Deltacongres. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, was een van de sprekers tijdens de paneldiscussie over water en bodem sturend bij alle opgaven in het ruimtelijke domein. Daarnaast namen Dirk-Siert Schoonman en Luzette Kroon, bestuursleden bij de Unie van Waterschappen, deel aan deelsessies over de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater en klimaatadaptatie en hoe we van andere landen kunnen leren.

Meer informatie over het Deltacongres

Meer informatie over het Jeugdwaterschap

Julia Goets nieuwe landelijke jeugddijkgraaf

15 oktober 2021

Julia Goets (17) is op 15 oktober door dijkgraaf Mario Jacobs geïnstalleerd als de nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland. Julia is sinds 2019 jeugdbestuurder bij waterschap Aa en Maas.Julia neemt het stokje over van Judith Meurs en Mick de Kruijff. Judith en Mick waren vorig jaar vanuit waterschap Hollandse Delta als duo-jeugddijkgraven benoemd. Dit jaar is het voorzitterschap alleen aan Julia toebedeeld.

Groeiende interesse

Julia woont in Reek in Noord-Brabant en volgt de opleiding Watermanagement. Julia: “Toen ik als jeugdbestuurder begon, wist ik eigenlijk nog helemaal niet zo veel over het werk van de waterschappen. Naarmate ik hier meer over te weten kwam, groeide mijn interesse in de waterwereld. Daarom heb ik ook voor de opleiding Watermanagement gekozen.”

Kennis inzetten

De kennis die Julia bij haar studie en als jeugdbestuurder heeft opgedaan, kan ze goed inzetten om het waterschap en het werk wat zij doen bekend te maken onder jongeren: “De waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water. Maar ik weet nu dat er zoveel meer bij komt kijken.”

Jeugdwaterschap

De jeugddijkgraaf is voorzitter van het nationale jeugdwaterschapsbestuur. Dit zijn jongeren tussen de 14 en 18 jaar. De leden van het Jeugdwaterschap vertegenwoordigen de 21 waterschappen. Het belangrijkste doel van het Jeugdwaterschap is om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken.

Kansen in online en offline

Het komende jaar wil Julia onder andere de nieuwsbrief en de sociale media aanpakken. Ook wil Julia ervoor zorgen dat de samenwerking tussen de jeugdbestuurders makkelijker gaat. Afgelopen jaar is het contact voornamelijk online geweest, maar nu kan het Jeugdwaterschap gelukkig steeds meer dingen offline ondernemen. De nieuwe jeugddijkgraaf ziet daar veel kansen, bijvoorbeeld met werkbezoeken aan waterschappen en andere organisaties die zich met water bezighouden.

Instagram

De Unie van Waterschappen wenst Julia veel succes komend jaar! Volg het Instagramaccount van het Jeugdwaterschap om op de hoogte te blijven.

Op de foto, vlnr: Mick de Kruijff, Julia Goets, Judith Meurs, Mario Jacobs

Jongeren tijdens Climate Adaptation Summit: “Geef ons een stem in onze toekomst”

26 januari 2021

Op 22 januari presenteerden jongeren van over de hele wereld de Global Youth Call to Action tijdens de Youth for Climate Adaptation Conference. Ook het Jeugdwaterschap was aanwezig en onderschrijft de oproep. De call to action werd vervolgens op 25 januari besproken op de Climate Adaptation Summit door wereldleiders. Nationale jeugddijkgraaf Judith Meurs: “Doe hier iets mee. Geef ons een stem.”Meurs is samen met Mick de Kruijff nationale jeugddijkgraaf, de voorzitters van het Jeugdwaterschap. Als jeugddijkgraven vinden ze klimaatadaptatie belangrijk en daarom waren ze 22 januari aanwezig bij de presentatie van de Youth Call to Action. Dat was tijdens de Youth for Climate Adaptation Conference over klimaatadaptatie op 22 januari in Groningen, waarbij jongeren van over de hele wereld (online) samen kwamen in een digitale omgeving. Daar bespraken ze hun inbreng op de Climate Adaptation Summit op 25 en 26 januari.

Wat staat er in de Call to Action?

De jongeren roepen overheden op om aandacht te besteden aan bewustwording onder jongeren. Bijvoorbeeld door educatie over klimaatadaptatie en klimaatverandering. Ook zouden overheden jongeren meer moeten betrekken bij besluiten die hun toekomst aangaan. Meurs sluit zich daarbij aan: “Doe hier iets mee. Geef ons een stem en een beetje macht om onze toekomst mee te helpen bepalen.”

Meurs legt uit hoe de jeugdoproep tot stand is gekomen: “Een kopgroep van jongerenorganisaties over de hele wereld heeft deze Call to Action opgesteld. Het is belangrijk dat we als jongeren onder elkaar hier afspraken over maken.”

Wat doet het Jeugdwaterschap?

Het Jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het belangrijkste doel van het Jeugdwaterschap is om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken. Het Jeugdwaterschap zet zich ook in om jongeren bewust te maken over de gevolgen van klimaatverandering voor water, zoals droogte en overstromingen. Ze geven bijvoorbeeld gastlessen, waarbij ze gebruikmaken van games.

Meurs schreef eerder al haar profielwerkstuk over klimaatverandering. “Ik ben echt in de feiten gedoken. Je ziet de impact van klimaatverandering nu al. Als we zo doorgaan, maar zelfs als we nu maatregelen nemen, blijft de impact groot. We moeten bepaalde grenzen stellen.”

Bekijk de volledige Global Youth Call to Action

Nieuw landelijk jeugddijkgraaf-duo benoemd

3 juli 2020

Dijkgraaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta heeft Judith Meurs en Mick de Kruijff geïnstalleerd als jeugddijkgraven van Nederland. Judith en Mick zijn het eerste duo dat als jeugddijkgraaf is benoemd.Het tweetal neemt het stokje over van Jiska Taal. Het afgelopen jaar was zij voorzitter namens het hoogheemraadschap van Delfland. Judith Meurs en Mick de Kruijff vertegenwoordigden de afgelopen 2 jaar waterschap Hollandse Delta als jeugdbestuurders.

Meer werk verzetten

Het was een logische keuze om zich samen kandidaat te stellen. “Met z’n tweeën kunnen we meer werk verzetten. Iets dat meer dan de moeite waard is, gegeven de huidige klimaatveranderingen”, zegt Judith.

Klimaatadaptatie

De jeugddijkgraven willen tijdens hun bestuursperiode andere jongerenorganisaties betrekken bij klimaatadaptatie en de waterschappen. Mick: “Via onder andere de Youth for Climate Adaptation Summit willen wij klimaatadaptatie en water op de kaart zetten bij de jeugd.”

Jeugdwaterschap

In 2009 heeft de Unie van Waterschappen het jeugdwaterschapsbestuur opgericht. Doel is om jongeren meer te betrekken bij het waterschapswerk. De bestuursleden zijn allemaal tussen de 14 en 18 jaar en afkomstig uit alle 21 waterschappen van Nederland. Zij vormen een brug tussen de jongeren en het bestuur van de waterschappen. Elk jaar kiezen zij uit hun midden een voorzitter, de nationale jeugddijkgraaf.

Themapagina Jeugdwaterschap
Instagram Jeugdwaterschap

Op de foto v.l.n.r.: Jiska Taal, Mick de Kruijff en Judith Meurs

Nieuw jeugddijkgraaf-duo gekozen

14 februari 2020

De jeugdbestuurders van waterschap Hollandse Delta Judith Meurs (16) en Mick Kruijff (17) zijn gekozen tot de nieuwe jeugddijkgraven van Nederland. Dit gebeurde tijdens een landelijke bijeenkomst van jeugdbestuurders van de waterschappen. Een bijzondere keuze, omdat het voor het eerst om een duo gaat.Judith Meurs: “Voor Mick en mij was het heel natuurlijk om ons samen kandidaat te stellen. We vullen elkaar goed aan. Onze keuze was ook ingegeven omdat er in oktober een grote wereldwijde klimaattop georganiseerd wordt in Nederland. Met z’n tweeën kunnen wij daar meer werk voor verzetten. Iets dat meer dan de moeite waard is, gegeven de huidige klimaatveranderingen.”

Jeugddijkgraaf

De jeugdwaterschappers van Hollandse Delta nemen het stokje over van Jiska Taal die vanuit het Hoogheemraadschap Delfland afgelopen jaar voorzitter was. De functie is voor een jaar. Daarna wordt een nieuwe jeugddijkgraaf gekozen uit de bestuurders.

Invloed

Mick de Kruijff: “Met z’n tweeën kunnen we meer inhoudelijke aandacht geven aan deze functie. We hebben ons tot doel gesteld om tijdens onze bestuursperiode andere jongerenorganisaties aan te spreken. Samen met hen trekken wij op naar de Global Climate Adaptation Summit in oktober. We staan aan het begin van ons leven, we willen daar invloed op uitoefenen. Nu kunnen we dat.”

Jeugdwaterschap

De nieuwe jeugddijkgraven zijn voorzitter van het nationale jeugdwaterschapsbestuur. Dit bestuur bestaat uit jongeren tussen de 14 en 18 jaar afkomstig uit alle 21 waterschappen van Nederland. Het belangrijkste doel van de jonge bestuurders is om andere jongeren meer te leren over het waterschap. Afgelopen jaar vierde het jeugdwaterschapsbestuur zijn 10-jarige bestaan.

Volg het jeugdwaterschap ook op Instagram.