Unie, IPO en VNG: digitaal vergaderen moet blijven

3 mei 2022

De afgelopen 2 jaar was de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming van kracht. Dankzij die wet konden Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen in coronatijd digitaal vergaderen en besluiten nemen. De 3 koepels van de decentrale overheden willen dat deze tijdelijke wet permanent wordt.



Met ingang van 1 juli worden alle coronabeperkingen opgeheven. Daarmee vervalt ook de Tijdelijke wet. Gemeentes, provincies en waterschappen vinden het jammer als de mogelijkheid wegvalt om digitaal besluiten te kunnen nemen. Zij zien dat als een stap terug in het democratisch proces. Digitaal vergaderen is de afgelopen 2 jaar een volwaardig alternatief gebleken voor fysiek vergaderen. Het is inmiddels behoorlijk ingeburgerd.

Juridische grondslag vervalt

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de minister van BZK half maart gevraagd om de Tijdelijke wet niet meer te verlengen. Vanwege het opheffen van de coronamaatregelen komt de juridische grondslag van de wet immers te vervallen. De Eerste Kamer zegt dat de wetgever een nieuwe afweging moet maken voor een eventuele permanente regeling. Het gevolg hiervan is dat decentrale besturen geen digitale besluiten mogen nemen vanaf 1 juli tot het moment dat er een permanente regeling is.

Corona is niet weg

Gemeentes, provincies en waterschappen pleiten ervoor dat er een mogelijkheid blijft om digitaal te kunnen besluiten. Corona is immers nog niet weg. In de praktijk blijkt dat er nog steeds volksvertegenwoordigers in quarantaine moeten vanwege een coronabesmetting en dus niet bij fysieke vergaderingen aanwezig kunnen zijn. Ook kan in er de nabije toekomst een opleving van het coronavirus komen. Dat heeft gevolgen voor het democratisch proces.

Brief aan Eerste Kamer

In een brief aan de Eerste Kamer pleiten de Unie van Waterschappen, IPO en VNG er dan ook voor dat de mogelijkheid om digitaal te vergaderen blijft bestaan.

Lees de brief

(Beeld: Pixabay)

Bestuurlijk Overleg over financiële effecten coronacrisis

10 april 2020

Op 8 april nam Unievoorzitter Rogier van der Sande samen met de voorzitters van VNG en IPO deel aan een bestuurlijk overleg met minister Knops (BZK) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiën). Dit overleg stond vooral in het teken van de financiële effecten van de huidige coronacrisis voor de decentrale overheden.



Op 8 april nam Unievoorzitter Rogier van der Sande samen met de voorzitters van VNG en IPO deel aan een bestuurlijk overleg met minister Knops (BZK) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiën). Dit overleg stond vooral in het teken van de financiële effecten van de huidige coronacrisis voor de decentrale overheden.

De voorzitters van VNG, IPO en Unie van Waterschappen gaven een beeld van de extra kosten die de decentrale overheden maken en de inkomstenderving waarmee zij worden geconfronteerd. Voor de gemeenten gaat het onder andere om meer bijstandsaanvragen door zzp’ers, het doorbetalen van zorgaanbieders en hogere kosten door het handhaven van de beperkende maatregelen. Anderzijds hebben ze minder inkomsten van toerisme en parkeren.

Regionale economie overeind houden

De extra kosten van de provincies vloeien onder andere voort uit OV-concessies en het overeind houden van de regionale economie. Inkomstenderving van de provincies komt onder andere voort uit het niet uitkeren van dividenden door bedrijven.

GWW-sector aan de gang houden

Rogier van der Sande vertelde dat het ook voor de waterschappen nu lastiger werken is, maar dat de taken nog steeds goed worden uitgevoerd. Ook benadrukte hij dat de waterschappen blij zijn met de voortvarende wijze waarop het kabinet digitaal vergaderen en digitale besluitvorming mogelijk heeft gemaakt. Hierdoor kan ook de opdrachtverlening en vergunningverlening aan bedrijven doorgaan. Zo gaat het werk door, en kunnen ook de bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) doordraaien.

Uitstel betaling waterschapsbelasting

Ook met andere maatregelen leveren de waterschappen een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Zo betalen veel waterschappen facturen inmiddels direct, ruim voor de vervaldatum. En als ondernemers de waterschapsbelastingen niet tijdig kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Dit levert natuurlijk wel inkomstenderving op, aldus Rogier van der Sande.

Compensatie door het Rijk

In het overleg is ook gesproken over compensatie door het Rijk voor de extra kosten die de decentrale overheden momenteel maken en voor de inkomstenderving waar ze mee te maken hebben. Er is afgesproken dat in de komende periode gezamenlijk gaat worden gewerkt aan een reëel beeld van de met de coronacrisis gemoeide kosten en de inkomstenderving voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Inventariseren financiële gevolgen

VNG, IPO en Unie van Waterschappen gaan de financiële gevolgen snel inventariseren. Over enkele weken is er een nieuw bestuurlijk overleg waarin de oogst van de inventarisatie wordt besproken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wijnand Dekking.