Waterschappers gezocht voor opleidingsprogramma internationaal waterschapswerk

24 mei 2022

Komend najaar start op initiatief van het NWB Fonds het nieuwe KIWI-programma voor de periode 2022 - 2024. KIWI staat voor Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal. Het is een opleidingsprogramma voor waterschappers die bij internationale projecten willen werken. Geïnteresseerde waterschappers kunnen tot 17 juni solliciteren voor dit programma.

Twee mensen bij een drinkwaterzuivering in Nicaragua

Het is de tweede keer dat een groep waterschappers start met dit opleidingsprogramma. Dit keer ligt de nadruk op klimaatadaptatie. Deze groep wordt daarom de KIWI Climate Game Changers genoemd.

1 deelnemer per waterschap

Vanuit elk waterschap en de Unie van Waterschappen is er plaats voor 1 deelnemer. De deelnemers zijn professionals in hun vakgebied. Ze beschikken over kennis en vaardigheden om klimaatadaptatie een versnelling te geven in internationale waterschapsprojecten. Ze volgen het internationale opleidingsprogramma naast hun ‘gewone’ werk bij hun waterschap.

Meedoen aan Blue Deal-partnerschap

Het programma combineert theorie en praktijk. Daarom worden alle deelnemers gekoppeld aan een Blue Deal-partnerschap. Op deze manier doen ze kennis en ervaring op en wordt de capaciteit bij de Blue Deal uitgebreid. Zo wil de Blue Deal professionals opleiden die weten wat het betekent om internationaal voor de waterschappen te werken. Bijvoorbeeld hoe het is om te werken in andere culturen.

Wat is de Blue Deal?

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water.

NWB Fonds

KIWI is een initiatief van het NWB Fonds. Het NWB Fonds co-financiert internationale samenwerkingsprojecten van de waterschappen.

Solliciteren

Alleen waterschappers kunnen meedoen aan het KIWI-programma. Daarom de oproep aan waterschappen om kandidaten te werven in hun organisatie. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 17 juni reageren.

Meer weten? Bekijk de flyer